Velkommen til NRRL

Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Winlink2000 (WL2K), en oversikt

WL2K 6Winlink2000 (WL2K) er et system for å sende epost, evt. med vedlegg, feilfritt mellom to radiostasjoner, eller en radiostasjon og en hvilken som helst epost adresse. Systemet utvikles av Winlink Development Team (WDT), og driftes av Amateur Radio Safety Foundation, Inc (ARSFI, http://www.arsfi.org/), som er en "NON PROFIT PUBLIC BENEFIT CORPORATION". Se også WL2Ks hjemmeside http://www.winlink.org/

Så lenge radioklienten er lisensiert radioamatør kan altså meldinger sendes til eller fra vanlige internetadresser via amatørdrevne gatewayer (RMS = Radio Mail Server) fra radio til internet. Systemet utvikles gradvis til å bruke stadig flere ulike overføringsprotokoller med ulike egenskaper og i ulike prisklasser mht nødvendig hardware og frekvensbånd. HF og VHF/UHF/SHF kan brukes.

Les mer …

Nyhet på D-star

DCS013Norge har fått sin egen reflektor for D-star. Det gir mulighet for å sammenkoble Repeatere og Hotspot noder i ulike ‘chat rooms’.

Reflektoren heter DCS013 og det er satt opp ulike sambands grupper (‘chat rooms’): Nasjonal, regional og sambandsgrupper mf.

Tidligere var mange av de Norske repeatere tilkoplet reflektoren DCS002E. DCS-systemet har blitt en veldig populære måte og linke D-star systemer sammen på.

Les mer …

Trenger D-STAR virkelig å koste skjorta?

d-star

Det har kommet mye ny programvare for DStar, og eksisterende programvare er blitt forbedret og stabilisert. Multi-trust nettet er lagt ned. ircDDB har erstattet multi-trust, og har potensiale til å erstatte US Trust på sikt. Akkurat nå lever ircDDB godt sammen med US Trust.

Stadig flere repeatere bygges opp rundt analog radiohardware og åpen programkode. Det finnes flere ulike initiativ når det gjelder kode. Det som er mest modent akkurat nå ser ut til å være programvaren fra G4KLX, pcrepeatercontroller og ircDDBgateway.

Les mer …

LD-Call for APRS IGate

Det har i den senere tid fremkommet behov for etablering av ubemannet og frittstående APRS IGate på QTH som ikke er eid eller disponert av en gruppe.

For å sikre registrering og tildeling av nødvendig kallesignal er det nå innført søknadsplikt for disse på lik linje med en APRS eller D-STAR reléstasjon. Slike installasjoner vil derfor nå bli tildelt et LD-kallesignal etter søknad.

Standard symbolbruk i Norge

For faste installasjoner:
 • Fill-in digi (privat) bruker normalt hjemme-symbol (Home/Hus)
 • LD-call Wide-Area digi for ett hopp bruker grønn stjerne med sifferet 1 som overlegg (1 og #)
 • LD-call Wide-Area digi for tre hopp (normalt W3) bruker grønn stjerne med bokstaven L eller S, avhengig av støtte for NORn-N eller ikke (L og # eller S og #)
 • IGate skal bruke svart rombe med bokstaven I (I og &)
For objekter:
 • Objekt for Repeater / Radiofyr bruker Antenne (/ og r)
 • Objekt for Echolink bruker grå sirkel med bokstaven E (E og O)
 • Objekt for IRLP bruker grå sirkel med bokstaven I (I og O)
 • Objekt for Packet node bruker grå sirkel med bokstaven P (P og O)

Stasjonstyper og kategorier

Eksempler:
 • Tracker - kan være en- eller toveis (toveis kan også motta meldingstrafikk og data fra andre stasjoner/tilsvarende)
Her kan f.eks nevnes Polaric Tracker, produsert av Tromsøgruppen og selges gjennom NRRL (brukes bl.a av Sporingstjenesten).
Trackere brukes både portabelt og/eller mobilt. En to-veis radio med APRS kan også benyttes som tracker hvis denne har tilkoblet GPS (f.eks Kenwood og Yaesu).
Av andre APRS oppsett og installasjoner kan nevnes:
 • Bil eller kjøretøy montert APRS
 • Flymontert APRS (brukes bl.a av NAK ifm Sporingstjenesten)
 • Hjemme montert APRS med radio
 • Hjemmemontert APRS uten radio (her benyttes diverse PC kartapplikasjoner hvor data sendes og mottas direkte via Internett)
 • Ubemannet eller ubetjent APRS reléstasjon (normalt utplassert på steder med god dekning, gis LD-kallesignal etter søknad)
 • Internett Gateway for APRS (tilknyttet world-wide APRS Internet Server nettverk eller APRS-IS)
 • Internet Server for APRS (APRS-IS) - pr i dag har vi to i Norge
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss