NRRL nødsamband aktivert 10. juni

nrrl_samb_150_copyI forbindelse med flom- og ras- problemene i Oppland/Hedemark, samt at Telenor fra Fredag ettermiddag har betydelige problemer med mobiltelefonnettet i Norge har Hoved-redningssentralen for Sør Norge bedt om assistanse fra NRRL samband.

Det er i første omgang satt opp samband mellom HRS i Sør-Norge v/ Jærgruppen, via Follo og til Lillehammer.
Repeatere i Oslo og Mjøsområdet ble satt i sambands-mode.  

Hendelsen startet fredag 10.juni med problemer i mobilnettet hos Telenor. NRRL ble kontaktet av Hovedredningssentralen(HRS) på Sola fredag rundt klokken 15:00 med anmodning om å etablere et sambandsnett
uavhengig av offentlig infrastruktur i Sør-Norge. Utgangspunktet for anmodningen var stor ustabilitet og stor fare for bortfall av kommunikasjon samband mellom HRS og berørt flomområde. I praksis samband mellom HRS og Politidistriktet i Lillehammer (LRS Gudbrandsdalen).


Sambandsleder Jærgruppen kontaktet østlandet gjennom NRRLs operative leder i Sør Norge LA9CKA Tom Rune, som igjen fikk varslet NRRL samband Oslo's leder LA4PGA Trond.

Det ble etter kort tid etablert en radiolenke som dekket hele østlandet. Det ble samtidig etablert kortbølgesamband og digitalt radiosamband (D-star) med hovedredningssentralen. Utbredelsen av radiobølger forandrer seg over døgnet og radioamatørenes kompetanse, erfaring og tilgang til mange frekvensbånd, gjorde det mulig å flytte sambandet til de frekvensene som til enhver tid gjorde det mulig å kommunisere på mellom øst og vest, først på 80 meter, deretter på det nytildelte 60 meter båndet. Slik kunne videre organisering og meldingstrafikk foregå uavhengig av mobiltelefon-nettet og det bakkebaserte offentlige telefon-nettet.

I utsatte områder har radioamatørene rutiner som gjør at man ved ekstraordinære situasjoner, samles på kjente nødsambandsfrekvenser. Dette betyr at beredskap som dette om nødvendig også kan etableres etter at den offentlige infrastrukturen har falt ut.

Kommunikasjonsknutepunktene ble lagt til Oslo og Vestfold. Deretter ble meldinger videreformidlet til politikammeret i det kriserammede Lillehammerdistriktet ved hjelp av permanente og midlertidig oppsatte kommunikasjonspunkter, repeatere. Også radioamatører i øvrige deler av Sydnorge bidro med å lytte til nettet, beredt til å hjelpe til ved behov. Det ble opprettholdt radioforbindelse fra HRS til det kriserammede Otta-området gjennom kvelden.

Fra Follo ble det utvekslet radiobasert e-post uavhengig av nasjonalt internett, via e-postservere i utlandet til hovedredningssentralen. Meldinger mellom HRS og Gudbrandsdal Politidistrikt på Lillehammer ble utvekslet ved hjelp av amatørradio og knutepunktene i Osloområdet.

Litt etter klokken 2200 om kvelden sendte HRS radiobasert e-post til Follogruppen som da ba nødsambandsgrupper over hele østlandet kontakte lokale redningssentraler for å bekrefte lokal beredskap. Etter en tid ble det tilbakemeldt via kortbølge til HRS at det hadde vært lokal kontakt mellom radioamatører og politidistriktene på østlandet.

Denne måten å bygge nettverk er ikke ny for radioamatørene. Dette er velkjent fra alle de store katastrofene rundt om i verden, hvor det som oftest bare finnes to kommunikasjonskilder, -kringkasting som normalt er kommersielt basert og -amatørradio. I Norge har radioamatører trent på nasjonale sambandsnett gjennom påskeøvelser i mange år. Her deltar radioamatører spredt over hele landet i ettverk med stabil radiokommunikasjon mellom landsdelene gjennom hele påskeuken.

Denne konkrete aksjonen ble avsluttet utpå natten da Lillehammergruppen fikk melding fra sitt politikammer om at det ikke lenger ble ansett som nødvendig med ekstra kommunikasjonsberedskap utover morgenen.

Med bakgrunn i mottatte opplysninger fra Telenor om at mobiltelefoni igjen skal fungere normalt, ble innsatsen fra NRRL avsluttet lørdag morgen 11.juni og man normaliserer situasjonen.
LRS i Romerike politidistrikt varslet lokal radioamatørkontakt klokken 1300 med beskjed om at situasjonen var normalisert og at beredskapssituasjonen var over.

På lokalt nivå anmoder NRRL at lokale behov for nødsamband avklares med det enkelte politidistrikt, LRS og eller gjennom FORF representantene i LRS.


NRRL operativ leder sør Norge, LA9CKA Tom Rune
Leder NRRL samband Oslo, LA4PGA Trond


    

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss