Regler for NRRL Telefonitest

Regler for NRRL Telefonitest (Nye regler 2016)


1. Formål.
Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi
trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske
radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL.

2. Testperiode
Testen avholdes den tredje lørdag i november og påfølgende søndag. Kun SSB kan
benyttes.
Periode 1: Lørdag kl 13.00 - 15.00 UTC
Periode 2: Søndag kl 07.00 - 09.00 UTC
Periode 3: Søndag kl 13.00 - 15.00 UTC

3. Klasser
Det konkurreres i følgende klasser:
Klasse A: Enkeltoperatør, utgangseffekt opp til 100 W.
Klasse B: Enkeltoperatør, utgangseffekt opp til 5 W.
Klasse C: Multioperatør
Klasse D: Enkeltoperatør, utgangseffekt over 100 W.
Klasse E: SWL.
Klasse A, B og D:
· Enkeltoperatører må bare benytte en sender, og må ikke motta noen form for hjelp
under testen (båndavlytting, loggføring etc.)
Klasse C:
· I klasse C kan det benyttes flere stasjoner, men det må ikke sendes ut flere signaler
samtidig på hvert bånd.
· Det er tillatt å føre løpende serienummer for 80 og 40 meter samtidig.
Men det kan føres separat logg med egen nummerserie for hvert band.
Cabrillo filen kan flettes sammen for loggsjekking.
· Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C.
· Klubbstasjoner regnes alltid i klasse C, uansett antall operatører.
Generelt:
· Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.
· Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til loggføring.

4. Frekvenser
Følgende frekvensområder kan benyttes:
80 m:
3600 - 3650 kHz
3700 - 3770 kHz
40 m:
7060 - 7100 kHz
7130 - 7190 kHz

5. Testmelding
Deltakerne utveksler testmeldinger som består av rapport og serienummer fra 001
etterfulgt av bilregistreringsbokstavene for det distriktet det opereres fra.
Eksempel: 59 001 JC
· Kun de bilregistreringsdistriktene som er oppført i testreglene gjelder som
multiplikatorer.
· Se egen liste for gjeldende bilregistreringsdistrikter.
· Oppstår det offisielle endringer til denne listen, f.eks. endringer i
bilregistreringsdistriktene, må disse sendes inn til testkomiteen for godkjenning i
god tid før testen. Vedlegg eventuelle dokumenter som bekrefter endringene.
· Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.

6. QSO-poeng

Det gis 2 poeng for hver korrekt gjennomført QSO.

QSO med stasjon i eget distrikt gir også 2 poeng.

Det gis 1 poeng for korrekt rapport.

Det gis 1 poeng for korrekt kallesignal.

For QSO med stasjon som ikke sender logg gis det 1 poeng forutsatt at minst 5 andre deltagere uavhengig av hverandre har hatt kontakt med samme stasjon. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode.

7. Multiplikator
Første godkjente QSO med hvert distrikt, unntatt eget, på hvert bånd i hver periode gir en multiplikator.

8. Sluttsum
Summen av QSO poeng ganget med summen av multiplikatorer gir sluttsum.

9. Logger
Loggen skal leveres i elektronisk format.

Det skal være en elektronisk logg fra loggeksport fra loggprogrammet. Cabrillo formatet går rett inn i loggsjekkingsprogrammet.

Loggen skal også inneholde info om:
Navn, Postadresse, Kallesignal, Klasse, Poengsum. Logg summary og gjerne en kort beskrivelse samt bilder av benyttet utstyr samt noen kommentarer til testen.
Dersom operasjons-QTH under testen er forskjellig fra adresse, må dette opplyses.
Deltagere i klasse C må også føres på kallesignal for alle operatørene.

Eksempel på cabrillo
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: LA5G
CLUB: None
CONTEST: NRRL TELEFONITEST
CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH SSB
CLAIMED-SCORE: 77408
OPERATORS: LA6FJA LA6ETA
NAME: Gjøvik og Totengruppen av NRRL
ADDRESS: Breiskallkolonien 11
ADDRESS: Hunndalen, 2827
ADDRESS: Norway
CREATED-BY: N1MM Logger V13.10.2
SOABBOX: Klasse C
QSO: 3715 PH 2013-11-16 1302 LA5G 59 001 JC LA8G 59 001 VD 0
QSO: 3720 PH 2013-11-16 1304 LA5G 59 002 JC LA1OTX 59 002 DA 0
QSO: 7130 PH 2013-11-16 1305 LA5G 59 003 JC LA6VQ 59 002 SN 1
QSO: 7130 PH 2013-11-16 1306 LA5G 59 004 JC LA2AB 59 004 BL 1
QSO: 3725 PH 2013-11-16 1307 LA5G 59 005 JC LA8MOA 59 003 JU 0
QSO: 7130 PH 2013-11-16 1308 LA5G 59 006 JC LA3NEA 59 007 JR 1
END-OF-LOG:

10. SWL
For SWL skal loggen inneholde dato/tid, bånd, stasjon hørt, stasjonens avgitte rapport og melding, SWL'ens egen rapport og stasjonen som ble kjørt. Det gis 2 poeng for korrekt kallesignal og rapport og en multiplikator for hvert nytt bilregistreringsdistrikt per bånd per periode.

11. Erklæring
Alle deltakere, gjelder også alle operatørene i klasse C, må føres opp.
Jeg erklærer at jeg i NRRL Telefonitest har overholdt testreglene og lisensbestemmelsene.
Maks. benyttet utgangseffekt har vært ......... watt.
Elektronisk logg regnes automatisk som signert ved innsending via E-post.

12. Adresse
Logger sendes elektronisk til NRRL HF Contest Manager Stein-Roar Brobakken LB3RE
Kun elektronisk cabrillo logg til telefonitest(a)nrrlcontest.no

13. Frist
E-poster datert senest 15 dager etter testens slutt.

14. Premiering
Høyest scorende deltaker i hver klasse tildeles plakett. Det utdeles diplom til de 5 beste i
klasse A og til de 3 beste i de øvrige klassene dersom rimelig score er oppnådd.

15. Diskvalifikasjon
Overtredelse av testreglene eller lisensbestemmelsene (f.eks. bruk av for høy effekt),
usportslig opptreden (f.eks. forhåndsavtalte kontakter), eller bruk av ulovlige hjelpemidler kan føre til diskvalifikasjon. Testkomiteens avgjørelser er endelige.

Følgende liste viser de gjeldende bilregistreringsdistriktene:
Østfold
AA Halden
AR Fredrikstad
AJ Mysen
AX Moss

Oslo og Akershus
BL Asker og Bærum
BC Follo
CV Jessheim
CC Romerike
DA Oslo

Hedmark
FS Hamar
HB Elverum
HF Tynset
HJ Kongsvinger

Oppland
HS Lillehammer
HZ Otta
JC Gjøvik
JR Fagernes

Buskerud
JU Ringerike
KB Hallingdal
KE Drammen
KT Kongsberg

Vestfold
KZ Horten
LH Tønsberg
LS Larvik
LY Sandefjord

Telemark
ND Skien
NV Notodden
PA Rjukan

Aust-Agder
PC Arendal
PL Setesdal

Vest-Agder
PN Kristiansand
PX Mandal
RA Flekkefjord

Rogaland
RE Stavanger
RZ Egersund
SC Haugesund

Hordaland
SN Bergen
TF Voss
TL Stord
TS Odda

Sogn og Fjordane
TV Førde
UA Nordfjordeid
UC Sogndal

Møre og Romsdal
UE Ålesund
UN Ørsta
UR Molde
UX Kristiansund
VB Sunndalsøra

Sør-Trøndelag
VD Trondheim
VT Støren
VX Orkanger
XA Brekstad

Nord-Trøndelag
XD Steinkjær
XK Levanger
XN Stjørdal
XR Namsos

Nordland
XV Mosjøen
YA Mo i Rana
YE Bodø
YK Fauske
YN Narvik
YT Svolvær
YU Sortland

Troms
FK Storslett
YZ Harstad
ZE Tromsø
ZF Finnsnes

Finnmark
ZP Vadsø
ZS Kirkenes
ZT Alta
ZX Hammerfest
ZZ Lakselv

Svalbard/Jan Mayen
JW Svalbard/Bjørnøya

JX Jan Mayen

Utskrift

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss