Anrop/kontakt på CW

Her følger en oppskrift på gjennomføring av QSO på CW, med tips og eksempel.


 
 
CQ = til alle. Når en stasjon ønsker å sette seg i forbindelse med en hvilken som helst stasjon, sender den CQ 3 ganger etterfulgt av DE, som betyr fra, deretter sender den sitt eget kallesignal 3 ganger. Dette kan så gjentas en eller flere ganger.
 
 
Eksempler:
 
a) CQ CQ CQ de LA9LE LA9LE LA9LE K.   På dette anropet kan hvem som helst svare.
 
b) CQ DX CQ DX CQ DX de LA9LE LA9LE LA9LE K.   Dette anropet fra LA9LE betyr at han ønsker å komme i forbindelse med en fjern stasjon. På dette anropet bør ingen europeiske stasjoner svare (DX = lang avstand)
 
c) CQ ZL CQ ZL CQ ZL de LA9LE LA9LE LA9LE K.    LA9LE ønsker nå bare svar fra New Zealand. Ingen andre bør svare på dette anropet.
 
d) CQ Helsinki CQ Helsinki CQ Helsinki de LA9LE LA9LE LA9LE K.     Et slikt anrop er sjeldent å høre, da det er vanskelig å få forbindelse med en spesiell by, men er LA9LE heldig, hører en radioamatør i Helsinki ham og svarer.
 
 
I alminnelighet bør du ikke kalle i mer enn høyst ett minutt av gangen. Mange har for vane å kalle alt for lenge. Først sender de en lang rekke med CQ for så å komme med kallesignalet. Dette virker bare som QRM på de overfylte båndene, og altfor ofte må en vente i lang tid for å få vite hvem som kaller.
 
Send aldri fortere enn den hastighet du kan ta imot. Forsøk å sende så rytmisk og forståelig som mulig. dette gjelder spesielt ditt eget kallesignal.
 
 
 
SVAR PÅ ET CQ - ANROP
 
 
Vil du ha forbindelse med en stasjon som kaleer CQ, venter du til den har sendt K.
 
Dette pågår da på følgende måte hvis vi tar for oss et tilfelle hvor LA2YE har hørt LA9LE kalle CQ: LA2YE starter senderen og sender LA9LE LA9LE LA9LE de LA2YE LA2YE LA2YE K. Deretter begynner han å lytte på mottageren om LA9LE svarer. Dersom LA9LE ikke har hørt ham, kan LA2YE gjenta sitt anrop. Når LA9LE hører LA2YE, svarer han. Hvordan forbindelsen utvikler seg videre, gis det senere noen eksempler på. Forøvrig lærer du deg dette meget raskt, når du lytter på amatørbåndene og skriver ned hva du hører.
 
Dersom det er en sjelden DX-stasjon som kaller opp, er det vanligvis flere stasjoner som svarer. Ofte ber sjeldne DX-stasjoner om svar f.eks. 10 down eller 5 up (10 kHz under, eller 5 kHz over kallefrekvensen). Ved dette oppnås at den sjeldne stasjonens sendefrekvens ikke forstyrres av de mange som anroper.
 
 
 
TELEGRAFERINGSHASTIGHET
 
Når du svarer en ukjent stasjon, bør du svare med samme hastighet som denne stasjonen bruker. Ber den andre stasjonen om QRQ kan du selvfølgelig sende raskere, men det betyr ikke at det er lov å 'hakke løs'. Send taktfast og rolig så amatøren i den andre enden ikke oppgir å følge med.
 
 
 
FREKVENSSKIFTE
 
Dersom det blir QRM på frekvensen og du blir bedt om å QSY, må du gi nøyaktig beskjed om når det skjer. Du må oppgi om du går opp eller ned i frekvens, og hvor mange kHz, og når den nye frekvensen er funnet, kalles den pågjeldende stasjonen opp et øyeblikk inntil QSO'en kan fortsette.
 
 
 
EKSEMPEL PÅ KORTBØLGEKONTAKT
 
 
Nå vil vi med et eksempel vise hvordan en kortbølgeforbindelse foregår. Det er en selvfølge at når først forbindelsen er etablert, skal du ikke gjenta eget eller motpartens kallesignal så mange ganger som under oppkalling. Nå er du jo klar over hvem du har forbindelse med, og på hvilken frekvens motparten befinner seg. Det er da nok at en sender hvert kallesignal en eller to ganger, dersom det da ikke er særlig mye QRM på frekvensen.
 
 
QSO som følger etter et CQ-anrop
 
Hver sending/QSO skal begynne og slutte med kallesignalene. La oss f.eks. tenke oss at OK1ABP svarer på LA9LE's CQ-anrop:
 
     LA9LE LA9LE de OK1ABP OK1ABP K.
 
Deretter kommer LA9LE igjen og sender følgende:
 
     OK1ABP OK1ABP de LA9LE LA9LE ge es tnx fer call -...- gld to QSO u -...- ur sigs hr rst 479 479 -...-
     my QTH is Oslo Oslo es name is Tommy Tommy -...- hw? OK1ABP de LA9LE K.
 
Oversatt til klart språk blir dtte: God kveld og takk for anropet, det var hyggelig å få forbindelse med deg. Her er rapporten rst 479. Mitt hjemsted er Oslo og navnet er Tommy. Hvordan hører du meg?
 
Nå kommer OK1ABP igjen og sender:
 
     LA9LE LA9LE de OK1ABP OK1ABP -...- R ok -...- ge dr Tommy es tnx fer call es rprt -...- ur sigs are
     rst 589 589 589 bd QRN but fb ok -...- my QTH is Praha Praha es name is Jirka Jirka -...-
     QRU -...- pse QSL my QSL is sure via bureau -...- vy 73 es hpe cuagn Tommy cheerio gb LA9LE de OK1ABP ...-.-
 
Dette brtyr: Alt forstått fullstendig. God kveld kjære Tommy og takk for oppkallingen og rapporten. Dine signaler er rst 589. Det er sterke atmosfæriske forstyrrelser, men det går fint likevel. Jeg bor i Praha og heter Jirka. Nå har jeg ikke mer, vær så snill og sende QSL-kort, mitt QSL kommer via QSL-byrået. De beste hilsener, 'hei på deg', farvel.
 
Og til dette svarer LA9LE:
 
     OK1ABP de LA9LE R ok dr Jirka -...- hr also QRU -...- vy tnx QSO -...- will QSL via bureau -...-
     hpe cuagn vy sn 73 es gb OK1ABP de LA9LE ...-.- CL +
 
Dette brtyr: OK kjære Jirka, nå har jeg heller ikke mer. Mange takk for forbindelsen - jeg sender QSL via QSL-byrået. Håper å høre mer fra deg senere. Mange hilsener og farvel. CL (closing) betyr at LA9LE stenger stasjonen. Det nytter altså ikke å kalle ham opp igjen. Som oftest vil ikke en QSO være så kort. Mange radioamatører pleier å opprettholde forbindelsen i flere timer. Dette kalles med et amerikansk uttrykk for "rag-chewing". En bør bare kjøre rag-chewing med radioamatører som ikke er ettertraktede DX-ere.
 
 
- - -
 
Av andre eksempler på radioamatørenes internasjonale språkforkortelser kan nevnes:
 
part ok - delvis forstått
vy QRM - det er forstyrrelser fra andre stasjoner
pse QSY - vennligst skift frekvens
sri om i lst u - beklager, 'old man', jeg mistet deg
hr tx inpt 100 watts - min sender input er 100 watt
wx sunny (rainy) - vi har sol (regnvær)
 
- - -
 
 
GRUNNREGLER FOR CW-ARBEID
 
1) Send alltid QSQ dersom ikke QSZ uttrykkelig er forlangt.
2) Send rolig og rytmisk. Avpass hastigheten etter motparten.
3) Gi nøktern og saklig rapport.
4) Send ikke OK hvis ikke alt er forstått.
5) Bruk de tillatte forkortelsene.
6) Benytt ikke utpregede DX-bånd til lokaltrafikk.
7) Bruk ikke større effekt enn nødvendig og lovlig.
8) Svar på spørsmål som blir stilt deg.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss