DX-nytt nr. 804

DX-nytt nr. 804

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler vil her bli skrevet med bokstaven Ø].

ROTUMA: 3D2AG/P planlegger å operere fra Rotuma fra 28. november til 5. januar, hvis vær og transport fungerer. Fokus vil bli på de lave frekvensbånd: 160, 80 og 60 meter. FT8-logger vil bli lastet opp til ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System) etter DXpedisjonen. På 160 til 60 meter vil det bli brukt CW, SSB, RTTY, FT8, FT4 og SSTV. En tentativ operasjons-guide vil ligge på www.qrz.com.

BOUVETØYA: Den siste DXpedisjonen som måtte gjøre vendereis ved Bouvetøya, mangler penger for å sette i gang en ny DXpedisjon. De skriver at behovet er 85 tusen amerikanske dollar. Mer info:
https://www.gofundme.com/f/3y0i-bouvet-island-expedition
og
https://bouvetoya.org/3yoi-preparations-resumed
og
https://bouvetoya.org

GEORGIA: 4L/TA1HZ blir aktiv fra 13. til 20. desember, mest med FT8 og FT4 på de lavere frekvensbånd. QSL via LoTW (ARRL’s Logbook of The World) eller direkte til TA1HZ.

ØSTERRIKE: 4U1A blir aktiv i CQWW DX CW Contest (23. og 24. november) med OE1ZZZ og HB9RB som operatører. QSL via UA3DX. Stasjonen teller som VIC (Vienna International Centre) multiplier, og som ”OE” Østerrike for DXCC.

ISRAEL: 4X9R vil være aktiv fra Baith Sharim 27. og 28. desember, med en rekke operatører. Aktiviteten vil bli på 80 til 10 meter med CW og SSB, med to stasjoner samtidig. QSL via 4Z5LA.

NIGER: 5U9AMO (HB9AMO) blir aktiv igjen fra 15. til 25. november på 160 til 6 meter CW. QSL via MØURX eller LoTW i februar.

KENYA: 5Z4/G3AB er aktiv, særlig på 20 til 10 meter. QSL via LoTW.

ZAMBIA: Det planlegges en tur hit fra 5. til 15. mars 2020, forhåpentligvis med kallesignalet 9J2LA. Følgende nordmenn planlegger å delta: LA7THA, LB2HG, LA3BO, LA3MHA, LA7RRA, LA7WCA, LA8OM, LA9KKA, og LA9VPA. Modes vil bli CW og FT8 på de lavere frekvensbånd, og CW, SSB og FT8 for de høyere frekvensbånd. QSL via MØOXO.

RWANDA: 9X2AW blir aktiv igjen fra 4. til 16. november med mest digitale modes (FT8, PSK31, JT65 og RTTY), pluss CW og SSB. QSL via MØOXO.

GAMBIA: SQ7RAI blir aktiv som C5/SQ7RAI fra 12. til 20. november med SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet, inkludert LoTW og eQSL.

GAMBIA: C56XA (G3XAC) og C56DF (G3XTT) blir aktive igjen fra 12. til 26. november. QSL til de respektive hjemme-kallesignaler, eller via LoTW eller OQRS etter at operatørene har kommet hjem igjen.

BAHAMAS: C6AGU blir aktiv med flere operatører mellom 15. november og 9. desember på 160 og 80 meter med CW og FT8, og likeledes på de høyere frekvensbånd. QSL via HA7RY.

PALESTINA: E44C blir aktiv igjen fra 5. til 17. februar med 15 operatører på 160 til 10 meter med CW, SSB, RTTY, PSK, FT4 og FT8. QSL via F5GSJ.

MARTINIQUE: FM/F8AAN blir aktiv fra 9. til 18. november på 40 til 10 meter med bare CW. QSL via LoTW, ClubLog’s OQRS, eller direkte til F8AAN.

EQUADOR: HCØT blir aktiv 23. og 24. november. QSL via LoTW.

EL SALVADOR: HU1DL blir aktiv med 9 operatører fra 30. januar til 13. februar 2020 på 160 til 10 meter med CW, SSB, RTTY, og FT8. Mer info vil komme.

AMERIKANSK SAMOA: KH8/K1TF blir aktiv fra 12. til 18. november på forskjellige HF-bånd med CW, SSB og digitale modes. QSL til JA1VND direkte eller via LoTW.

ST. EUSTATIUS: PJ5/SP6IXF og PJ5/SP6EQZ blir aktive igjen fra 16. til 30. november på 160 til 10 meter med CW, SSB og digitale modes (RTTY, FT8). QSL via deres hjemme-kallesignaler, eller via LoTW eller ClubLog’s OQRS. Mer info på web: www.pj5.dxing.pl.

PALAU: T88PB blir aktiv igjen fra 6. til 8. desember på 160 til 6 meter med CW og 6 m FT8. QSL via LoTW eller direkte til hjemme-kallesignalet JAØJHQ.

ST. KITTS & NEVIS: V4/WX4G blir aktiv fra 20. til 26. november. QSL via WX4G.
I tillegg blir N2NT aktiv som V41T i CQWW DX CW Contest. Før contesten blir N2NT aktiv som V47NT fra 16. november. QSL til W2RO direkte eller via LoTW.

BURKINA FASO: XT2BR blir aktiv igjen fra 8. til 17. november med CW, SSB, RTTY og FT8). QSL direkte via det franske «REF» QSL-byrået.

VETNAM: Mats SM6LRR blir aktiv igjen som XV9D fra 17. til 30. november med CW, SSB og mulig digitale modes, mest på 160 til 40 meter (minus 60 meter). QSL via LoTW eller direkte til EA5GL, men IKKE via byrå!

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss