DX-nytt nr. 805

DX-nytt nr. 805

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler vil her bli skrevet med bokstaven Ø].

PANAMA: Den spesielle stasjonen 3E1FP feirer 116 år siden opprettelsen av republikken Panama, og denne spesielle stasjonen vil være i gang til 30. november. Aktiviteten blir på alle bånd fra 80 til 10 meter (minus 12 meter) med CW, SSB og mulig andre modes. QSL via HP1DAV.

KYPROS: For å feire 60 års jubileum for republikken, vil alle stasjoner med 5B kallesignal-prefiks få anledning til å benytte prefikset 5B60 i stedet i hele året 2020.

MADAGASCAR: 5R8KU (JF1OCQ) og 5R8KU (JA8VE) blir aktive fra Nosy Be Island (IOTA AF-57) fra 12. til 25. november på forskjellige HF-bånd med CW, SSB og digitale modes (FT4 og FT8). QSL til hjemme-kallesignalene.

SENEGAL: 6V7A blir aktiv med 3 operatører i CQWW DX CW Contest (23.-24. november). Før contesten blir de aktive som 6W1RW. QSL til begge kallesignalene via LoTW (ARRL’s Logbook of The World), eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request Service), eller direkte eller via byrå til F6BEE.

MALDIVENE: 8Q7XR blir aktiv fra 10. november til 30. desember på 80 til 10 meter med CW, SSB og FT8. QSL via hjemme-kallesignalet ZL1BQD. NB: Kallesignalet har vært i bruk tidligere, av MØDXR.

MALDIVENE: I tillegg er 8Q7KX aktiv fra 10. til 17. november på båndene fra 40 til 10 meter (minus 17 og 12 meter) med bare CW. QSL via hjemme-kallesignalet DL8KX eller via ClubLog’s OQRS.

GHANA: 9G5W blir aktiv med 7 operatører fra 16. til 27. november på 160 til 10 meter med CW, SSB og RTTY. QSL via S59ZZ eller via ClubLog’s OQRS. Logger blir sendt LoTW vanligvis 6 måneder etter DXpedisjonen. Mer info på web: www.ghana.si

GAMBIA: C56PIS blir aktiv fra 28. november til 13. desember på HF-bånd. QSL til SA6PIS.

BAHAMAS: C6AAN blir aktiv fra 23. februar til 1. mars 2020 på HF-bånd med mest CW og FT8. QSL til DF8AN.

THAILAND: HSØZAR blir aktiv med 15 operatører, deriblant LA7JO og LA5YJ, under CQWW DX CW Contest 23.-24. november. QSL via K3ZO. Noen operatører vil operere som HSØZGD før og etter contesten med QSL via LA7JO.

MOUNT ATHOS: SV2RSG/A har vært på 20 meter og noe 40 meter på ettermiddagene, og har informert at han sender fra Mount Athos, akseptert og bekreftet av DXCC.

ST. MARTIN: TO9W vil bli operert av 5 operatører fra 4. til 13. desember, og håper å ha 3 stasjoner i gang samtidig fra 160 til 6 meter (minus 60 meter), med CW, SSB, RTTY, og FT8 i DXpedisjon (Fox / Hound) mode. QSL via W9ILY.

MARQUESAS-ØYENE: TX7T er aktiv til 17. november med 8 operatører på 160 til 10 meter med CW, SSB, RTTY og FT8. QSL via MØURX. Mer info på web: www.marquesas2019.com

COCOS KEELING-ØYENE: VK9CZ er aktiv fra 12. til 27. november på 160 til 10 meter med CW, SSB, og FT8. QSL via LoTW, og QSL på papir fra N3SL. Mer info på web: www.vk9cz2019.com

CAYMAN-ØYENE: ZF2AN blir aktiv fra Grand Cayman Island fra 14. til 23. februar 2020 på diverse HF-bånd med mest CW og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet DF8AN.

DX-Nytt blir fortsatt lagt ut ukentlig, senest på tirsdag, på web-siden:
www.tinyurl.com/NRRL-QST-LA

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss