DX-nytt nr. 815

DX-Nytt Nr. 815 (20. april 2020)

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; ARRL DX News; m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

AZERBAIJAN: To spesielle stasjoner vil være aktive under CORONA-virus-krisen: 4JØSTAYHOME og 4KØSTAYHOME. QSL for begge via DC9RI.

UGANDA: MØKRI planlegger å bli aktiv som 5X1RI fra slutten av juli til midten av august.

MAROKKO: Den spesielle stasjonen CN2ØSH er aktiv ut april måned i anledning CORONA-virus-krisen, og oppfordrer alle til å holde seg mest mulig hjemme, og å operere amatørradio derfra. Suffikset «SH» står for «Stay Home». QSL via RW6HS.

PHILIPPINENE: Den spesielle stasjonen DXØSTAYHOME er aktiv i anledning CORONA-virus-krisen. QSL via DX1PAR.

HVITERUSSLAND: Den spesielle stasjonen EV75F markerer 75 år siden slutten av den 2. verdenskrig. QSL direkte via EW3E, eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request Service).

TAJIKISTAN: Etter 10 år med kringkasting på 50 MHz, får EY-radioamatører nå lov til å operere på 50 MHz igjen, og er aktive via sporadisk E, og via Måne-refleksjon (såkalt «EME» = Earth – Moon – Earth). EY8BS vil være aktiv via EME fra 30. april til 5. mai fra QTH-lokator MM48IL.

ENGLAND: Den spesielle stasjonen GB1HSC, hvor suffikset «HSC» står for «Health and Social Care», er aktiv i 28 dager fra 20. april. Aktiviteten er på 40 til 10 meter, og på VHF og UHF, med SSB og digitale modes. QSL til GI7SBF direkte, eller via eQSL, eller via LoTW (ARRL’s Logbook of The World).
I tillegg blir den spesielle stasjonen GB75PEACE aktiv i hele mai og hele august, for å markere 75 år siden slutten av den 2. verdenskrig. Aktiviteten blir på HF-båndene og 6 meter med telefoni, CW og digitale modes. QSL bare via LoTW eller eQSL, men INGEN papir-QSL-kort.

NORD-IRLAND: Den spesielle stasjonen GB1SOS er aktiv til 11. mai for å hedre alle helse-arbeidere, som hjelper oss gjennom CORONA-virus-krisen. Aktiviteten er på 20 til 10 meter med SSB. Se QRZ.com for QSL-informasjon, hvor det nå står: Send en E-post for å få QSL-informasjon.

UNGARN: Herfra er det 5 spesielle HG2Ø-stasjoner aktive med suffikser som til sammen utgjør meldingen «STAY AT HOME»: HG2ØST; HG2ØAY; HG2ØAT; HG2ØHO; og HG2ØME. (DX-Nytt-redaktøren tilføyer: «For en idé!»). Hvis man oppnår 2 kontakter med hver av disse stasjonene på forskjellige modes, kan man bli hedret med å få laste ned fra internett et spesielt diplom. Aktiviteten startet 15. april, og vil pågå i én måned, til og med 15. mai 2020. Mer informasjon, inkludert logger, finnes på web: www.mrasz.org

SAUDI-ARABIA: Radioamatører her har nå fått tillatelse til å benytte 6-meter-båndet 50 – 54 MHz med maksimal sender-effekt 50 watt.

PERU: OA7/N3QQ blir aktiv fra 6. til 12. august på HF-bånd. QSL via N7RO.

HELLAS: Den spesielle stasjonen SZ3STAYHOME er aktiv i anledning CORONA-virus-krisen. QSL via eQSL, LoTW, eller via informasjon på QRZ.com.

USA: Den spesielle stasjonen W4M, som står for «Whiskey Fo(u)r Moonshine», er aktiv til 30. april. Aktiviteten er for å minnes, men ikke for å feire, 100 års jubiléet for innføring av alkohol-forbudet i USA, som igjen førte til betydelig produksjon av hjemmebrent, såkalt «moonshine». Aktiviteten er på 160; 80; 40; 20; 15 og 10 meter-båndene med CW, SSB og digitale modes. QSL via AF2T. Mer info på web:
www.whiskey4moonshine.com

PÅSKEØYA: DK2HM blir aktiv som XRØYHM fra 27. august til 7. september på 80 til 10 meter med SSB og digitale modes. QSL til hjemme-kallesignalet DK2HM, eller via eQSL, LoTW, eller OQRS. NB: Operasjonen er avhengig av helse- og reise-situasjonen, og vil eventuelt kunne bli utsatt hvis nødvendig.

CAMBODIA: XU7AMG er aktiv til 14. juni på 80; 40; 20; 15 og 10 meter-båndene med CW, SSB og RTTY. QSL bare direkte til BG9XD.

BRASIL: Den spesielle stasjonen ZW8THANKS er aktiv for å hedre alle helse-arbeidere, som hjelper oss gjennom CORONA-virus-krisen. Aktiviteten er på alle bånd og modes, inkludert via satellitt. QSL via eQSL, LoTW, eller direkte til adressen på QRZ.com.

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss