DX-nytt nr. 817

DX-Nytt Nr. 817 (4. mai 2020)

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; ARRL DX News; m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

AZERBAIJAN: Radioamatører her kan få benytte prefiksene 4J75 eller 4K75 fra 5. mai, for å minnes 75 år siden slutten av 2. verdenskrig. Varigheten av denne spesielle prefiks-bruken er ikke kjent.

INDONESIA: Den spesielle stasjonen 8C2WFH er aktiv i anledning CORONA-virus-krisen til 19. mai på 80, 40, 20, 15 og 10 meter med CW, SSB og de digitale modes RTTY, BPSK31 og FT8. Kallesignal-suffikset WFH står for «Work From Home». QSL via eQSL.

JAPAN: Den spesielle stasjonen 8J1ITU er aktiv hvert år fra 30. april til 31. mai, for å markere dannelsen av Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union (ITU) og Den internasjonale telekommunikasjons-dagen 17. mai. QSL via byrå eller via eQSL.

INDIA: Den spesielle stasjonen AU2COV er aktiv til 26. juli, i anledning COVID-19-virus-bekjempelsen. QSL via VU2WB.

I tillegg er den spesielle stasjonen AT2GOK aktiv til 26. juli i anledning den samme krisen, og ber om QSL direkte, se adresse og mer info på QRZ.COM.

I tillegg er den spesielle stasjonen AT2SHI aktiv, hvor kallesignal-suffikset SHI står for «Stay Home India». QSL via VU2UUU.

I tillegg er den spesielle stasjonen AT2TNX aktiv til 30. juni, hvor kallesignal-suffikset TNX står for «Thanks», altså en takk til alle de som går foran i kampen mot viruset. QSL via VU2KWJ.

I tillegg er den spesielle stasjonen AT2SS aktiv til 28. juli, hvor kallesignal-suffikset SS står for «Stay Safe», underforstått hjemme. QSL via VU2NTL.

I tillegg er den spesielle stasjonen AU2IAG aktiv til 16. juli, hvor kallesignal-suffikset IAG står for «Indian Academy of Communication», som bidrar i kampen mot viruset. QSL via VU2NTL.

I tillegg er den spesielle stasjonen AU2STH aktiv til 31. mai, hvor kallesignal-suffikset STH står for «STay Home», som bidrar i kampen mot viruset. QSL direkte via VU2JAU.

SPANIA: Den spesielle stasjonen EH7STAYHOME er aktiv. QSL via EB7DX.

THAILAND: Den spesielle stasjonen E2STAYHOME er aktiv i anledning CORONA-virus-krisen, og har vært på 20 meter-båndet. QSL blir sendt til alle som får kontakt, både via byrå og via LoTW (ARRL’s Logbok of The World).

ENGLAND: En rekke spesielle stasjoner vil være i gang i hele mai og i hele august i anledning 75 år siden slutten av 2. verdenskrig: GB1945PE (PE = Peace in Europe), GB1945PJ (PJ = Peace in Japan) og GB75PEACE. Aktiviteten blir på HF-bånd og 6 meter med CW, SSB og digitale modes. Mer info på QRZ.COM. QSL bare via LoTW og eQSL, og ingen QSL-kort på papir.

I tillegg er den spesielle stasjonen GB75VED (VED = Victory in Europe Day) aktiv til 28. mai. QSL via 2EØNDZ.

ØSTERRIKE: Den spesielle stasjonen OE5ØMHZ er aktiv til 30. juni for å markere 30-års jubiléet for tillatelsen til at radioamatører skulle få benytte 50 MHz-båndet i Østerrike. Aktiviteten blir på 6 meter med CW, SSB og digitale modes. QSL vil automatisk bli sendt via byrå til alle i loggen, og QSL blir også elektronisk tilgjengelig på LoTW og eQSL. QSL er via OE4VIE, men han trenger ikke ditt QSL-kort.

RUSSLAND: Et stort antall stasjoner vil være aktive med prefikset RP75 for å minnes 75 år siden slutten av den 2. verdenskrig.

MOUNT ATHOS: SV2RSG/A blir aktiv fra 7. til 10. mai på 20 meter med CW og SSB. QSL bare direkte til SV2RSG; adresse på QRZ.COM.

AUSTRALIA: Den spesielle stasjonen VI25ØCOOK markerer 250-års jubileet for kaptein James Cook, da han fant østkysten av Australia. Aktiviteten fra VI25ØCOOK varer fra 1. mai til 31. august. QSL-informasjon på WWW.QRZ.COM/DB/VI250COOK, som for øvrig er en nydelig og informativ webside.

VANUATU: YJ8ED er en ny radioamatør, som ber om QSL direkte eller via eQSL. Adresse står på QRZ.COM.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss