Kartlegginng av støykilder

IARU kartlegger støykilder

LA9QL Tore er leder for den permanente EMC-komitén i IARU Region 1.
Han jobber nå med å kartlegge støyproblematikken også hos norske radioamatører, og har iden forbindelse utarbeidet et spørreskjema, som vi håper at endel av medlemmene tar seg tid til å fylle ut og sende på E-post til Tore.

Les mer …

Kontakt EMC-komiteen

EMC-komiteen består i dag av:


Formann: LA7BO Halvor Liland
LA2RR Ole Garpestad
LA5QEA Ralf Larsen
LA9QL Tore Arthur Worren


Har du spørsmål eller innspill til EMC-komiteen kan du kontakte dem her.

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester hos DSB

DSB har eget skjema som Radioamatørene kan benytte når de opplever støy eller problemer med elektriske artikler i hjemmet/tjenester, som kan virke forstyrrende eller ikke tilfredstiller målene du mener produktet/tjenesten burde hatt.

Lenke til rapporteringskjema

Om DSB

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Hjemmeside

Plasma TV stoppes!

Det er gledelig å lese på nettsiden www.hardware.no at Panasonic stopper produksjonen av plasma tv.
Dette er gledelig for oss radioamatører som har vært plaget av støy fra mange av disse produktene i årevis!

cropped.956x538c

Man kan lese mer om denne nyheten her

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss