Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester hos DSB

DSB har eget skjema som Radioamatørene kan benytte når de opplever støy eller problemer med elektriske artikler i hjemmet/tjenester, som kan virke forstyrrende eller ikke tilfredstiller målene du mener produktet/tjenesten burde hatt.

Lenke til rapporteringskjema

Om DSB

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Hjemmeside

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss