Britiske radioamatører markerer Alan Turings 100-årsdag

Radioamatører fra The Milton Keynes Amateur Radio Society (MKARS) i Storbritannia vil markere Alan Turings 100-årsdag med en serie av special events med kallesignalet GB2AMT. AMT er forkortelse for Alan Mathison Turing.

I følge RSGB vil det 16. og 17. juni bli sendt en rekke Enigmakodede meldinger. Meldingene sendes med CW fra GCHQs telt på Cheltenham Science Festival.

Ofcom, det britiske post- og teletilsynet, har i en NoV (Notice of Variation) gitt tillatelse til sending av krypterte meldinger.

GCHQ vil sende med kallesignalet GB5AMT og MKARSv vil motta denne spesielle sendingen. MKARS vil benytte kallesignalet GB2BP.

De vil benytte minst to eller tre mottakerstasjoner, for å størst mulig grad å etterligne mottaksforholdene slik de var under krigen.

De meldinger som er mottatt ved hver stasjon vil så bli sammenlignet og samlet på et sentralt punkt og deretter matet inn i maskinen Bombe machine i blokk B ved Bletchley Park.

Denne delen av arrangementet vil bli overført via videolink til Cheltenham, og den dekodede meldingen vil så bli sendt tilbake til Cheltenham via Twitter.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss