Et mulig nytt internasjonalt 5 MHz amatørradiobånd behandles i 2015!

wrc12Et nattmøte i Verdens Radiokonferanse 2012 (WRC-12) i Geneve vedtok torsdag 16. februar klokken 0420 på morgenen, etter et 9 timers langt møte med mange saker, å fastsette dagsorden for de neste radiokonferansene i 2015 og 2018.

 

Gledelig for oss radioamatører er at det på dagsorden for neste konferanse om 3 år ble vedtatt, at det skal tas opp en mulig plassering av en amatørradiotjeneste med sekundær status rundt 5,3 MHz, nærmere bestemt innen frekvens-segmentet 5250 - 5450 kHz.

Den vedtatte resolusjonen om 5 MHz på neste WRC-konferanse kan leses i sin helhet på websiden til RSGB: www.tinyurl.com/wrc-5mc

Forberedelsene til neste konferanse om 3 år starter allerede førstkommende uke, nå som dagsorden for neste konferanse er vedtatt. Den internasjonale amatørradio-union, IARU, har observatørstatus på verdens radiokonferanser og på alle tilknyttede møter.

En stor takk går til våre frivillige, ulønnede representanter fra IARU, blant dem IARUs visepresident LA2RR, som står på dag og natt for at vi skal ha, og få, frekvenser å sende på.

Verdens radiokonferanser arrangeres hvert tredje år av den Internasjonale Telekommunikasjons-Union, ITU, som er et FN-organ. IARU består av de nasjonale amatørradio-organisjoner fra hele verden, i Norge representert ved Norsk Radio Relæ Liga, NRRL. Ved å være medlem av NRRL, støtter du dermed det omfattende nasjonale og internasjonale arbeidet for å opprettholde og å få flere frekvenser for amatørradio.

73 fra Tom V. Segalstad, LA4LN
NRRL HF Traffic Manager

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss