Bli med på 630 meter

500kHz prop SMLVed inngangen av det nye året har flere land gitt tillatelse for sekundær radioamatørbruk av det nye 630 meter båndet (472-479 kHz), samtidig som tildelingen i det gamle frekvensområdet rundt 500 kHz ble trukket tilbake. På nyttårsdagen var det mer enn 40 stasjoner i Europa aktive på MF-båndet, blant annet fra nye land som G, PA og HB. Bildet viser WSPR-aktivitet på 474,2 kHz på kveldstid den 1. januar 2013.

500kHz prop 

 

Selv om det finnes en god del CW-aktivitet på 630 meter, så er fokuset på digitale svaksignalmoduser som for eksempel WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) eller QRSS (veldig langsom CW, som må dekoderes visuelt fra et tid-frekvensdiagram). Den store bølgelengden gjør at alminnelige amatørantenner, som for eksempel en 10 meter høy vertikalantenne, er alt for korte og derfor har svært lave virkningsgrader. Utstrålt effekt (ERP) for mange stasjoner på MF er mindre enn 100 milliWatt. Slike signaler ligger ofte dypt under støynivået og trenger dataprosessering for å kunne detekteres. Når propagasjonen er gunstig, kan stasjoner som klarer å generere 1 Watt utstrålt effekt regne med transatlantiske kontakter ved bruk av de riktige digitale moduser.

Bølgeutbredelse på 630 meter er som kjent fra mellombølgetiden. På dagtid, når sola er over horisonten, er absorpsjonen i D-laget såpass sterk at kun jordbølgen kan benyttes og den rekker ikke så langt med 100 milliWatt. Men så snart sola går ned, forsvinner mesteparten av D-laget og kan ionosfærebølgen benyttes. Med WSPR og 100 miliWatt er det da mulig å oppnå distanser på opptil 2000 km!

Har du lyst å komme i gang på MF (eller LF)? Da må du lese "LF Today – a guide to success on 136 and 500 kHz" fra Mike Dennison, G3XDV. Boken kan bestilles fra RSGB sin webshop i Storbritannia. En annen nyttig informasjonskilde er websidene til Roger Lapthorn, G3XBM (søk på Google). Lykke til!

Robert, LA4ANA

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss