Kontakt EMC-komiteen

EMC-komiteen består i dag av:


Formann: LA7BO Halvor Liland
LA2RR Ole Garpestad
LA5QEA Ralf Larsen
LA9QL Tore Arthur Worren


Har du spørsmål eller innspill til EMC-komiteen kan du kontakte dem her.

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester hos DSB

DSB har eget skjema som Radioamatørene kan benytte når de opplever støy eller problemer med elektriske artikler i hjemmet/tjenester, som kan virke forstyrrende eller ikke tilfredstiller målene du mener produktet/tjenesten burde hatt.

Lenke til rapporteringskjema

Om DSB

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Hjemmeside

Plasma TV stoppes!

Det er gledelig å lese på nettsiden www.hardware.no at Panasonic stopper produksjonen av plasma tv.
Dette er gledelig for oss radioamatører som har vært plaget av støy fra mange av disse produktene i årevis!

cropped.956x538c

Man kan lese mer om denne nyheten her

NVIS propagasjon

INTRODUKSJON


Radioamatører verden over er nå opptatt av å studere fenomenet NVIS –Near Vertical Incident Skywave propagation eller Nær Vertikal InnfallendeStrålingsutbredelse som er det nærmeste jeg kommer på norsk. Dette går utpå at en med horisontalantenner nær bakken, valg av rett frekvens (mellom1,8 og 10MHz) og tidspunkter (40M dag - 80M natt) kan oppnå svært godeforbindelser uten dødsoner over et geografisk område med en radius på noe
over 30 mil. Bare interessert i DX? Kast ikke bort tiden med å lesevidere …

Les mer …

Flere artikler …

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss