QST-LA uke 21-2018

QST-LA uke 21-2018

NRRL logo original200x1091. Ledige LC-kallesignaler blir tilgjengelig for søknad
2. Fire nye radioamatører i Bergen!
3. Nordisk konferanse for JOTA-JOTI
4. Radioamatørtreff i Ålesundsgruppen
5. Resultater fra solformørkelsen i USA i 2017
6. Nødfrekvens etablert på Hawaii ved vulkanutbrudd (gjentatt melding)
7. DX-nytt
8. Nytt fra Radio Orientering Norge
9. Gruppemøter
10. Tester


1. Ledige LC-kallesignaler blir tilgjengelig for søknad
NRRLs kontor melder:

I løpet av søndag 27. mai 2018 blir alle gjenstående ledige LC-kallesignaler tilgjengelig for søknad i NRRLs nettbutikk.

Om du ønsker å søke om et LC-kallesignal må du merke deg følgende:
- Kan kun tildeles lisensierte radioamatører som allerede har et norsk kallesignal.
- Bare ett LC-kallesignal kan tildeles pr. radioamatør.
- Et LC-kallesignal er gyldig for søknadsåret og fem påfølgende hele kalenderår.
- Et LC-kallesignal kan bare benyttes i nasjonale og internasjonale tester.
- NRRL sender søknaden til Nkom som så foretar den formelle tildelingen.
- Administrasjonsgebyr for både Nkom og NRRL tilkommer.
- Kallesignalet kan ikke tas i bruk før Nkom har foretatt den formelle tildelingen.

Via E-post vil du få tilsendt et skjema som må fylles ut. Skjemaet blir sendt ut fra NRRLs kontor på tirsdager, onsdager og torsdager. Utfylt skjema returneres til NRRL, som så attesterer søknaden og oversender denne til Nkom.

Se www.nrrl.no for mer informasjon.


2. Fire nye radioamatører i Bergen!
LA1TNA Per-Dagfinn har gleden av å meddele:

Bergensgruppen har arrangert lisenskurs over 12 kurskvelder i tidsrommet 7. februar til 8. mai. Tolv deltakere har fullført kurset. De ni første gikk til prøve 9. mai (ref. melding i QST-LA 13. mai)
De tre siste gikk opp til prøve 22. mai. I tillegg gikk en kandidat opp som privatist. Alle besto lisensprøven!

De nye radioamatørene er:

LB2RI - Marit R. Kråkenes Sanchez
LB2TI - Juha Mero
LB2ZI - André Kjelby
LB2SI - Geir Arne Amundsen (privatist)

Vi gratulerer de nye radioamatørene og ønsker de hjertelig velkommen "på lufta"!

Instruktører har vært LB0K Peter og LA1TNA Per-Dagfinn.  Stor takk til instruktørene!

3. Nordisk konferanse for JOTA-JOTI
LA2BBA Jan melder:

18. - 20. mai var det en konferanse i Brøndby, Danmark for speidere som er ansvarlige for å arrangere JOTA (Jamboree-On-The-Air) og JOTI (-On-The-Internet) i Danmark, Sverige og Finland. Fra Norge kom det dessverre ingen fra speiderforbundene, men LA2BBA Jan var observatør fra NRRL. Fra Island kom det ingen.

Av emner som var oppe, kan særlig nevnes en idé om et felles program for et firetrinns merke for deltakere, fra å ha vært med på et JOTA-arrangement, til selv å få amatørlisens - liknende progresjon for aktivitet som ikke er med amatørradio. En mer utfyllende rapport kommer til NRRL i løpet av en måneds tid.

4. Radioamatørtreff i Ålesundsgruppen
LA1Z Ålesundsgruppen av NRRL melder:

Ålesundsgruppen inviterer også i år alle radioamatører til treff på vårt QTH Humla.

Lørdag 16. juni 2018, fra kl. 10.00

Program (med rett til endring) fra kl. 11:00:

- “Om PA-trinn” ved LB2HG Harald
- “Inntrykk fra Friedrichshafen 2018” ved LA6DFA Roger
- “Om Radioamatørsatellitter” ved LA6GH Nils
- “FT8 og DX mode” ved LB2HG Harald
- Lunsj. Noe varmt å bite i, noe varmt eller kaldt å drikke
- Junksalg. Har du noe radiorelatert å selge så ta det med.
- LA7GKA selger fra sin rikholdige samling nostalgiradioer
- Loddsalg

Vi ber dere om å formidle videre denne informasjonen til andre interesserte og håper at vi treffer mange gamle og nye amatører på Humla den 16. juni 2018.

Veibeskrivelse:
Fra E39 ta FV397 vestover så langt det er mulig å kjøre.


5. Resultater fra solformørkelsen i USA i 2017
LA4LN melder fra ARRL Letter 24. mai 2018:

I forbindelse med den totale solformørkelsen over USA den 21. august 2017 ble det arrangert et QSO Party for å kartlegge hva som skjer med radiosignaler under en solformørkelse. Resultatene fra dette er nettopp akseptert for trykking i American Geophysical Union's faglige tidsskrift Geophysical Research Letters.

Resultatene viser at det under den totale solformørkelsen ble vanskeligere å oppnå kontakter på 20 meter, men at 80 og 160 meter åpnet opp. På 40 meter ble kontaktenes distanser lengre.

Les mer om dette på web: www.tinyurl.com/arrl-sol

6. Nødfrekvens etablert på Hawaii ved vulkanutbrudd (gjentatt melding)
NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Et vulkanutbrudd startet i den sydøstre delen av øya Hawaii den 3. mai, med utbrudd av glødende lava og svoveldioksid-gass fra 20 nydannede sprekker i området. Per 17. mai har et par tusen innbyggere måttet evakuere. Det er blant annet etablert et nødsamband med amatørradio på frekvensen 7088 kHz LSB. Vennligst ikke opprett kontakter på eller nær denne frekvensen 7088 kHz, slik at nødsambandet ikke blir forstyrret. Man ser foreløpig ingen ende på disse vulkanutbruddene.


7. DX-nytt
LA4LN melder:

KYPROS: 5B80FOC er aktiv i hele mai måned for å feire 80 års-jubileet for FOC: First Class CW Operator's Club. QSL via M0URX.

SOMALIA: DJ6SI, Baldur, er aktiv som 6O0X til 6. juni. QSL til DJ6SI.

RWANDA: En italiensk DX-gruppe planlegger en DXpedisjon hit fra 27. september til 12. oktober med kallesignalet 9X0T. Mer informasjon vil komme.

KIRGIZSTAN: En polsk DXpedisjon med 12 operatører planlegger å bli aktiv fra 1. til 10. september med kallesignalet EX0PL på HF-båndene med forskjellige modes. QSL via SP9KAT.

REUNION ISLAND: FR/F4HPX er aktiv til 15. juni på 40 til 15 meter med CW, SSB, RTTY, JT65, JT9 og kanskje FT8. QSL til hjemme-kallesignalet.

HAWAII: KH6/K0EAP er aktiv til 2. juni på 40, 30, 20 og 15 meter med CW og SSB. QSL til hjemme-kallesignalet, eller via LoTW.

EGYPT: SU9JG er aktiv på 30 til 10 meter med FT8. QSL via EA5GL.

HELLAS: Amatørradio-ligaen i Hellas feirer 60 års-jubileet sitt med det spesielle kallesignalet SX60RAAG. QSL via byrå.

GIBRALTAR: ZB2/DF8AN er aktiv på 6, 4 og 2 meter pluss 70 cm. QSL til hjemme-kallesignalet.

CAYMAN ISLANDS: ZF2RM blir aktiv i siste del av juni. QSL via K3TRM, eller via LoTW eller OQRS.


8. Nytt fra Radio Orientering Norge
Radio Orientering Norge v/LA6XI melder:

Resultat RPO-løp 80 meter torsdag 24.mai på Torvbråten/Røyken.

LA5OM Steinar hadde tatt turen fra QTH i Telemark til Røyken for å arrangere RPO-løype for oss 10 deltagere. Det var eksepsjonelt varmt og tørt i skogen og løypen var 4 km lang med 5 poster.
Det var 2 nye deltagere som tidligere ikke har startet i RPO-løp med tidtaking: Veldig hyggelig at Cato LA3CT kom fra Sandefjord (sammen med LA5OBA) -og at nylig avgått NRRLs President LA3PK Jan Helge også stilte sporty opp, selv om han hadde tenkt å bare være observatør!

Resultater:

1 LA9NGA Jon - 38.55
2. LA5OQ Christian - 43.40
3. LA1KP Øyvind - 48.20
4. LA6XI Knut - 49.25
5. Simen (ungdom) - 53.10
6. LA6KCA Svein - 57.30
7. LA5OBA Arne - 1.44.35
8. Hege (xyl 5OQ) - 1.45.45
9. LA3CT Cato - 1.24.35 - 4 poster
10. LA3PK Jan-Helge - 1.17.30 - 3 poster

Løpet teller i RON- Cup og tidene blir senere korrigert for aldersfradrag

Neste RPO- løp på Østlandet blir NRRLs Norgesmesterskap i RPO. Det går av stabelen lørdag 9. juni i kategori 80 meter med Ole Garpestad LA2RR som arrangør, og fortsetter med NM i kategori 2m på søndag 10. juni i Oslo/Apalløkka med Christian Dons LA5OQ som arrangør. Mer info kommer.

Minner også om Nordisk Mesterskap i RPO som foregår 3 - 5. august i Finland, ca. 8 mil vest for Helsinki og syd for Salo. (tinyurl.com/y9ty7yxk)

Følg også med på rpo.no eller på FB. "RPO-ringen" med LA1RPO søndager ca. 1030 NT på 3642 kHz.


9. Gruppemøter

Mandag 28. mai
Sandefjordgruppen har drop-in kl. 19.00 i Idrettsveien 1

Tirsdag 29. mai
Tromsøgruppen har drop-in kl. 20.00 i Barduveien 7
Trondheimsgruppen har aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken
Hortengruppen har «Eldre Juniortreff» kl. 11.00 på Røde Kors huset
Mossegruppen har drop-in kl. 19.00 på Rygge Museum
Kristiansandsgruppen har drop-in kl. 18.00 på Odderøya. Vi lytter på 145.750 MHz, subtone 100 Hz

Onsdag 30. mai
Haugalandgruppen har drop-in kl. 19.00 på Holmen, Åkrehamn
Drammengruppen har drop-in kl. 19.00 på gruppelokalet på Kinnerud
Kongsvingergruppen har drop-in i gruppelokalet i Holtbergvegen 158
Grenlandgruppen har tur til Vealøs
Oslogruppen har medlemsmøte kl. 19.30 i Nedre Rommen 5 E. Tema: Lage enkle trådantenner
Follogruppen har drop-in fra kl. 19.00 på gruppelokalet

Torsdag 31. mai
Haldengruppen har drop-in kl. 19.00 i Hovsveien 88
Hortengruppen har drop-in kl. 19.00 i tilfluktsrommet i Vestre Braarudgate
Jærgruppen har lab- og byggekveld kl. 18.30 i klubbhuset på Tjelta
Ryfylkegruppen har drop-in kl. 18.00 på LA5L på Pundsnes

Lørdag 2. juni
Tromsøgruppen har uformelt kaffetreff kl. 14.00 på Workintunet
Fauskegruppen har uformelt kafetreff kl. 12.00 på Jernbanekafeen
Kristiansandsgruppen har drop-in kl. 11.00 på Odderøya. Vi lytter på 145.750 MHz, subtone 100 Hz


10. Tester

2-3 0000-2400 UTC 10-10 Int. Open Season PSK Contest 28 MHz PSK31
2 0400-1200 UTC DigiFest 3.5-28 MHz RTTY/BPSK/MFSK/Hellschreiber/Olivia
2-3 2000-0400 UTC DigiFest 3.5-28 MHz RTTY/BPSK/MFSK/Hellschreiber/Olivia
3 1200-2000 UTC DigiFest 3.5-28 MHz RTTY/BPSK/MFSK/Hellschreiber/Olivia

Epost fra @nrrl.net leveres som en tjeneste til medlemmer av Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .
Email from @nrrl.net is a service delivered

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss