Velkommen til NRRL

Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

NRRL

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er radioamatørenes organisasjon i Norge. Organisasjonens formål er dels å arbeide innad med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radio- amatørene og å høyne deres faglige nivå, dels en utadrettet virksomhet med å gjøre amatør- radio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Både i det interne arbeid og i bestrebelsene på å utbre kjennskap om amatørradio, spiller NRRLs grupper (lokalavdelinger) en viktig rolle. Gruppene arrangerer møter og sammenkomster med faglig og sosialt innhold, og holder kurs - ofte i samarbeid med en undervisningsorganisasjon - som fører frem til prøven for radioamatørlisens.

Mange grupper deltar i NRRL's nød- og katastrofesambandstjeneste som er anerkjent av Justisdepartementet og telemyndighetene. Som trening for denne tjenesten engasjerer gruppene seg i meldingstjeneste for idrettsforeninger, humanitære organisasjoner o.l.

Videre har en rekke grupper opprettet relestasjoner (repeatere) i amatørradiobåndene, og enkelte har opprettet og driver radiofyr i de samme båndene.

Det er en sentral oppgave for NRRL å holde nær kontakt med Post- og teletilsynet som er den myndighet som har ansvaret for amatørradio i Norge. Det har gjennom årene utviklet seg et tillitsforhold mellom myndighetene og NRRL, og radioamatørene kan glede seg over at myndighetene ser på dem som en ansvarlig tjeneste, med evne og vilje til å overholde de forskrifter som er gitt for tjenesten, og med stor grad av selvdisiplin.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss