Velkommen til NRRL

Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Etikk og operasjons prosedyre for radioamatøren

 
Som radioamatører er vi gitt stor frihet i bruken av våre tildelte frekvensbånd. Våre myndigheter har lagt svært få begrensninger på oss radioamatører, og hvordan vi utnytter de frekvens ressursene vi har fått tildelt.
Dette er virkelig frihet under ansvar !

etikkog
Radiobølgene kjenner ingen grenser og dersom alle skulle kunne gjøre som de ønsker til enhver tid ville det blitt kaos på båndene våre.
Allerede i amatør-radio'en barndom på 1920 tallet fant kloke hoder ut at det var nødvendig med noen kjøre-regler. Den internasjonale radio-amatør unionen (IARU) har derfor gjennom demokratiske prosesser utviklet slike kjøreregler. Dette omfatter båndplanene, og regler for god takt og tone på båndene.

I de senere år har mange opplevet at disse reglene ikke overholdes i like stor grad som ønskelig. Om denne trenden fortsetter vil mye av gleden ved hobbyen bli ødelagt og vi får uholdbare tilstander på båndene.  Mye av det som skjer skyldes sikkert uvitenhet, og det er derfor viktig at vi alle kjenner spillereglene.


ON4UN John Devoldere og ON4WW Mark Demeuleneere  har sett denne utviklingen og laget et omfattende hefte som tar for seg Etikk og Operasjonsprosedyrer for den internasjonale radioamatøren, heftet er nå oversatt til norsk av LA5HE.


Du kan laste ned heftet i sin helhet som PDF fil ved å klikke her ->

Etikk og operasjonsprosedyrer for radioamatører

 

Les det, og del det med andre - skriv ut et eksemplar og legg det i gruppelokalet !
 

Nedenfor følger kortversjonen:THE RADIO AMATEURS CODE
(Radioamatørens 6 bud)I 1927 fant man i USA behov for å sette opp noen enkle etiske regler for god oppførsel blant radioamatørene. Disse reglene er siden blitt adoptert over hele verden, og de er  etningsgivende for hvordan radioamatørene opptrer såvel på båndene som ellers. De er nok noe språklig forandret i årenes løp, men i hovedsak er det de samme, og de lyder slik:

Radioamatøren er:

HENSYNSFULL:   bruker aldri sin radio slik at det er til sjenanse for andre.

LOJAL: opptrer lojalt, oppmuntrer og støtter sine radioamatørkamerater, sin lokale klubb og sin nasjonale forening gjennom hvilken radioamatørene er representert overfor nasjonale myndigheter, IARU og ITU.

FREMTIDSRETTET:   med grundig kjennskap til teknikk og med en velbygd og effektiv stasjon som opereres på en uklanderlig måte.

VENNLIG:   med sakte og tålmodig sending når det er påkrevet, gir vennlige råd og bistand til nybegynnere, yter hjelp, samarbeide og forståelse overfor andres interesser. Dette er selve kjennetegnet på god radioamatørånd.

AVBALANSERT:  praktiserer amatørradio som en hobby slik at det ikke virker forstyrrende inn på hans plikter for arbeid, hjem, skole eller samfunn.

PATRIOTISK:    stiller til enhver tid sin stasjon og sin dyktighet til samfunnets og landets disposisjon.OPPFØRSEL

Fra tid til annen opplever man eksempler på dårlig oppførsel innen radioamatørenes rekker. Den tradisjonelle måten å takle disse problemene på har vært å innskjerpe såvel lisensbestemmelsene som etiske operasjonsregler, men man må også huske på de grunnleggende verdier ved amatørradio. Disse er for eksempel:

* Respekt
* Sannferdighet
* Integritet
* Kvalitet
* Teknisk dyktighet
* Villighet til å lære
* Villighet til å undervise
* Vennskap

Flere kunne sikkert tilføyes.

I vårt daglige liv er det forståelsen av samfunnets verdier som kontrollerer vår måte å være på. Det er bare ved å bygge på de grunnleggende verdier ved amatørradio, fornye vårt kjennskap til dem og ved å bygge opp enighet om dem at vi kan hanskes med de problemer og farer som slik dårlig oppførsel representerer overfor vår hobby i dag. Regler for etikk og god oppførsel vil bli ineffektive dersom ikke det hele er fundert på slike verdier.
Det er meget viktig at vi benytter enhver mulighet til å understreke disse verdiene. For eksempel må vi passe på at vi rettleder dem som kommer med fornærmelser i en pile-up  (pile-up vil si at mange kaller på samme stasjon samtidig) på en god og riktig måte slik at de slutter med dette, og vi må hjelpe dem som sender ut forvrengte signaler med tekniske råd og eventuelt teknisk utstyr o.s.v.
Ved å holde oss strengt til disse verdier, vil vi bedre vårt bilde utad, såvel overfor publikum som overfor myndighetene. Publikum er meget viktig, ikke bare som en kilde for rekruttering av nye medlemmer, men også som en oppbakking av de ønsker vi fremmer overfor bestemmende myndigheter.
Dersom det blir forstått at våre grunnleggende verdier er gode og verdifulle, vil begge kategoriene se på oss i et positivt lys.


Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss