3. desember - Internasjonal dag for funksjonshemmede

3. desember er den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Dagen blir markert av IARU Region 1.

I 1992 vedtok FNs generalforsamling å etablere 3. desember som internasjonal dag for funksjonshemmede. Intensjonen med dagen, og markeringen, er bevisstgjøring, tiltak og like muligheter for alle mennesker uavhengig av funksjonsdyktighet. FN rapporterer at det i dag finnes over én milliard mennesker med ulike former for funksjonshemming. «IARU Region 1 International Programme for Handicapped Amateurs» (IPHA), ønsker å markere denne dagen ved å sette fokus på at amatørradio er en aktiviserende og inkluderende aktivitet for funksjonshemmede hvor kommunikasjon med andre mennesker er selve nøkkelordet.

LA4XGA Geir Strømsholm, Styreleder i Landsforeningen for Polioskadde, medlem i NRRL og tidligere VHF-manager sier til NRRL at moderne utstyr, eventuelt med mindre tilpasninger, gir flere funksjonshemmede en mulighet til å bli aktive radioamatører nå enn tidligere. Geir påpeker at radioamatørvirksomheten gir tilgang til et nettverk som er unikt og som man ikke uten videre kan få i lokalmiljøet. Som Geir sier: «Selv om jeg er funksjonshemmet får jeg som radioamatør kontakt med andre mennesker med samme interesser og hobby – jeg flytter rett og slett verden inn i stua».

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss