Forberedelser fram mot WRC-19

NRRL er medlem av IARU, den internasjonale radioamatørunionen som representer hele verdens radioamatører. IARUs hovedformål er arbeidet med å beholde og i noen grad utvide vår tilgang til frekvensområder for radioamatørene, samt å beskytte disse båndene mot uønsket støy og alvorlig interferens.

Dette arbeidet foregår gjennom deltakelse i internasjonale standardiserings-organisasjoner (CISPR, CENELEC and ETSI), regionale telekommunikasjonsorganisasjoner (CEPT, CITEL, APT, ATU) og selvsagt ITU, FNs organisasjon for internasjonal telekommunikasjon. Det finnes mye interessant stoff relatert til amatørradio på ITUs web: http://www.itu.int, kanskje spesielt under arbeidsgruppe 5 - WP5: (http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5a/Pages/default.aspx).

I tillegg til å ivareta radioamatørenes generelle privilegier og frekvenser, er arbeidet fram mot neste ITU radiokonferanse, WRC-19, i full gang og jeg er nettopp kommet hjem etter 14 dager med møter hos ITU i Geneve. På WRC-19 (Wold Radiocommunication Conference 2019), er det flere agendapunkter som berører oss radioamatører. Det viktigste er nok få vår bruk av 50 MHz her i Region 1 (Europa, Afrika og Midtøsten) nedfelt i ITUs radioreglement. Hittil er vår tillatelse til å bruke 50 MHz bare basert på et norsk vedtak med støtte i en CEPT- rekommandasjon. Videre er vår sekundære tildeling rundt 5, 6 GHz truet av RLAN (Radio Local Area Network) og vår primærallokering på 47 GHz er truet av fremtidig mobilt bredbånd. I tillegg til dette kommer den økte aktiviteten innen WPT (Wireless Power Transfer) der man forsøker å finne passende frekvensområder til trådløs, høyeffekts ladding av biler, busser og lignende.

NRRL deltar i dette arbeidet på vegne av norske radioamatører både ved min deltakelse som IARU vise-president på møter med ITU og CEPT, men også ved vårt nære samarbeide med norske telemyndigheter gjennom Nkom.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss