Grimeton Radiostasjon med sending på julaften

På julaften morgen planlegger Venneforeningen Alexander å gjennomføre den tradisjonelle sendingen.

På grunn av tekniske problemer som følge av antennebrannen i oktober har det vært usikkert om Grimetons sending på julaftens morgen kunne gjennomføres.

De tekniske problemene skal nå være løst og det planlegges en sending på 17,2 kHz kl 0800 UTC. Oppstart av stasjonen er planlagt til kl 0730 UTC.

På Grimeton Radiostasjon finnes en unik og fortsatt fungerende langbølgesender. Kallesignalet er SAQ. Radiostasjonen ble tatt i bruk i 1924 og den inngikk da i et nettverk med totalt ni stasjoner som alle ble utrustet med samme type langbølgesendere. Av dette nettverket er det kun Grimeton igjen, de øvrige 8 er for lengst tatt ut av bruk.

Venneforeningen Alexander som vil gjennomføre sendingen tar på sine sider et forbehold om at sendingen kan bli innstilt på kort varsel. Utstyret er gammelt, og selv med godt vedlikehold, kan uforutsette ting oppstå.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss