Tyske radioamatører får tilgang til 60 meter

I går fikk tyske radioamatører tilgang til 60 metersbåndet.

21. desember fikk tyske radioamatører tilgang til båndet 5.351,5 til 5.366,5 MHz med 15 W EIRP og maksimal båndbredde på 2,7 kHz. Det er radioamatører med klassre A-lisens som får tilgang til båndet.

På World Radio Communication Conference (WRC15) ble radioamatørne tildelt et nytt 15 kHz smat segment på sekundær basis på frekvensene mellom 5.351,5 og 5.366,5 kHz i henhold til artikkel 5. 21. desember ga Bundesnetzgentur (BNetzA) tillatelse til umiddelbar bruk av 60 metersbåndet for radioamatører som innehar lisens klasse A.

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: maksimalt utstrålet effekt er 15 Watt EIRP. Maksimal båndbredde er 2,7 kHz for alle overføringstyper. Radioamatørene er gitt sekundær status i båndet, noe som betyr at andre brukere skal bli forstyrret av radioamatørenes bruk.

Selv om båndet er smalt er SSB-sendinger mulig. Bakgrunnen for dette er at radioamatører kan bidra med mulig sambandsstøtte ved kriser og katastrofer.

En foreløpig båndplan fra IARU Region 1 anbefaler følgende maksimal båndbredde og mode:

  • 5351,5 kHz - 5354,0 kHz: Maks. båndbredde 200 Hz, telegrafi (CW) og digitale modes.
  • 5354,0 kHz - 5366,0 kHz: Maks. båndbredde 2,7 kHz, alle modes (SSB med USB).
  • 5366,0 kHz - 5366,5 kHz: Maks. båndbredde 20 Hz, alle modes med lavest utgangeffekt.

Det forventes at flere land vil gi tilgang til det nye 15 kHz 60-metersbåndet når Final Act fra WRC15, som gjorde denne allokasjonen mulig for radioamatører, iverksettes 1. januar.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss