Verdens nordligste Winlinkserver

På Bardufoss ligger verdens nordliste Winlinkserver, LA6M.

Serveren er QRV på 6 kanaler og tre bånd, og kom i stand ved hjelp fra LA7UM Finn. Som ved alle nye etbleringer har det vært noen barnesykdommer, men disse er rettet og serveren fungerer nå som forventet. Serveren er formelt fremdeles å betrakte som i prøvedrift og inntil videre er den plassert hjemme hos LA6GX Knut. Når internett er på plass vil serveren bli flyttet til gruppas nye klubblokale.

Det er ønskelig at andre grupper som har fått tilelt IC-7200 og P4 Dragon kunnet sjekket linkmulighet til Winlink RMS LA6M som er QRV på 40 m, 60 m og 80 m med Pactor og Winmor.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss