Vervingskampanje for NRRL sine grupper

HQ har vedtatt å fortsette kampanjen inn i 2017.

Grupper som deltok i vervekampanjen 2016

 • Akademisk Radioklubb
 • Arendalgruppen
 • Bergengruppen
 • Bodøgruppen
 • Flekkefjordgruppen
 • Follogruppen
 • Grenlandgruppen
 • Gudbrandsdalsgruppen
 • Karmøygruppen
 • Kongsvingergruppen
 • Larvikgruppen
 • Oslogruppen
 • Sarpsborggruppen
 • Tromsøgruppen
 • Trondheimgruppen

Vervingskampanjen 2016 som var rettet mot gruppene er avsluttet. Medlemmer med gruppetilhørighet som meldte seg inn i 2016 og betalte sin kontingent innen 10. januar 2017 inngikk i beregningsgrunnlaget. Totalt fikk 15 grupper utbetalt NRRL midler.

Det gjenstår fremdeles rekrutteringsmidler på den rammen som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2016. På NRRL HQ møte 21. januar ble det derfor vedtatt å forlenge kampanjen inn i 2017.

Grupper som verver medlemmer til NRRL innen 15. mai 2017 og betaler kontingenten innen 15. juni 2017 inngår i beregningsgrunnlaget for refusjon. Således kan også gruppene aktivt rekruttere kandidater fra radioamatør kurs som avholdes våren 2017.

For øvrig gjelder de samme reglene som i 2016:
For nye medlemmer som verves, får gruppene refundert et beløp tilsvarende:

 • budsjettår 2016 kontingent (760 for medlemmmer over 30 år, 420 for medlemmer under 30 år og 345 for husstandsmedlemmer) for de første 8 vervede medlemmer
 • halv kontingent for 9 og flere vervede medlemmer

Sistnevnte refusjonsløsning er valgt for at de store gruppene ikke skal få en urimelig stor andel av tilgjengelige midler.

Totalt refusjonsbeløp begrenser seg til avsatte rekrutteringsmidler. NRRL forbeholder seg derfor retten til å redusere refusjonsbeløpet prosentvis dersom det samlede krav overstiger dette beløp.

Fordelaktig er det at refusjonsbeløpene tilføres gruppene som en bedring av deres økonomi og sporer til øket aktivitet samt rekruttering også til NRRL.

 

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss