Radiogutta sporet politi og hjelpekorps

Sist helg gjorde medlemmer i sambandstjenesten til Norsk Radio Relæ Liga det politi og hjelpekorps ikke har klart tidligere: Radiogutta sporet letemannskapene mens den store øvelsen pågikk lørdag og søndag.

BJORLI: Der aksjonsledelsen hadde sitt kontor, kunne medlemmene i Norsk Radio Relæ Liga levere en karttjeneste som hele tiden plottet inn hvor snøscooterpatruljene befant seg ute i terrenget. Samarbeidet åpner nye muligheter for politi og hjelpekorps til å organisere større redningsaksjoner, sier korpslederen i Lesja Asbjørn Espeseth.

Kjentmannstur

Det var første gangen politiet, medlemmene i hjelpekorpsene i Nord-Gudbrandsdal og Norsk Radio Relæ Liga hadde en øvelse for å teste utstyret og samarbeidet. På kjentmannsturen i fjelltraktene mellom Lesja og Skjåk deltok det politi og korpsmedlemmer på ni snøscootere. Norsk Radio Relæ Liga hadde utstyret som skulle til for å spore mannskapene i store fjellområder uten sambandsmuligheter.

– Vi har egne sporingssendere, og prøver ut utstyr av forskjellig slag. Når aksjonsledelsen hele tiden får vite hvor letemannskapene befinner seg, blir det lettere å ta avgjørelser, og eventuelt omdisponere mannskapene. Også sikkerheten til egne mannskap blir mye større, sier Ola-Matti Mittigård i Norsk Radio Relæ Liga.

Med de opplysningene som radioamatørene skaffer aksjons­ledelsen, blir det i etterkant av øvelsene og aksjonene lettere å evaluere det som skjedde. Utstyret som ble benyttet under øvelsen sist helg, fanget opp alle spor og posisjoner til «letemannskapene».

Beredskapssenter

– Noe utstyr er privat. Det andre er felles utstyr. Vi lagrer og lader utstyret på beredskapssenteret på Joramo. Brannsjefen i Lesja og Dovre, Åge Tøndevoldshagen, har lagt til rette for en bedre utnyttelse av utstyr og muligheter som finnes, framhever Ola-Matti Mittigård.
Han er godt fornøyd med øvelsen sist helg, og ser fram til å få være med på å utvikle det gode samarbeidet med beredskapssenteret, hjelpekorpsene og politiet.

Norsk Radio Relæ Liga har en egen sambandstjeneste for innlandet med 30 medlemmer. Også i andre deler av landet har radioamatørene utviklet et godt samarbeid med hjelpekorpsene. Norsk Radio Relæ Liga har blant annet utstyr som i krisesituasjoner uten noe nett og samband gjør det mulig å sende epost over radio.

– Det er store muligheter på våre frekvenser, sier Mittigård etter at radioamatørene fikk overta politiets gamle sambandsnett. Under øvelsen lørdag og søndag ble det nye nødnettet testet. Kjentmannsturen i Reinheimen nasjonalpark har vært planlagt lenge, og var en del av en femårsplan som hjelpekorpsene har utarbeidet.

 

Artikkelen er publisert med tillatelse fra GD (Gudbrandsdølen Dagningen). Artikkelen var på trykk i avisen tirsdag 14. mars 2017.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss