Møt Nancy Sangvik, overingeniør i Nkom

Under Norsk hammeeting møter jeg Nancy Sangvik som utsteder nye plastkort til radioamatørene.I farten kunne man tro at dette var arbeid for en eller annen assistent, men dette er altså overingeniør Sangvik hos Nkoms frekvensavdeling. Over en kaffe snakker vi litt om jobben og forholdet mellom NRRL og Nkom.

Nancy har utdanningen sin innen elektronikk fra Fagskolen i Arendal og videre en bachelorgrad i multimediateknologi og design. Hun har jobbet på Kitron som testtekniker i 13 år (Produksjonen til Ericsson på Hisøya i Arendal ble solgt. Den ble først kalt NEP, så SONEC. Etter at Kitron i Kilsund fusjonerte inn i SONEC, endret bedriften navn til Kitron). Etter en studiepermisjon havnet hun i Nkom. Der har hun vært i 10 år, og nå jobber hun med Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR) (og radioamatører) i seksjon for tildeling i avdeling for frekvens hos Nkom i Lillesand.

-Hvor kommer interessen for elektronikk fra?
- Min far var sjøkaptein og var interessert i elektronikk. Han likte å eksperimentere med slikt. Jeg tror det var noe av grunnen til at jeg tok grunnkurs elektro i sin tid. Ellers kan jeg vel nevne at min tidligere ektemann var radioamatør.

Nancy forteller smilende og ivrig om sin bakgrunn og interesse for elektronikk. Hun virker å være rett dame på rett sted. Uten videre seremoni dreier Nancy samtalen over på forholdet mellom Nkom og NRRL.

- Dere i NRRL må jobbe hardt for å holde medlemstallet oppe; et stort og sterkt NRRL er viktig for hvordan radioamatørtjenesten blir framover.
- Hvorfor det?
- Vet du hvordan Nkom er finansiert?
- Nei.
- Vel, vi er hovedsakelig selvfinansiert og lever av sektoravgifter og gebyrer som blant annet brukerne av ulike frekvenser må betale. Nkom skal ta betalt for den forvaltningsjobben vi gjør. Vi i Nkom ønsker ikke å kvele radioamatørhobbyen ved å legge på store årlige gebyrer for bruk av frekvensene, men vi er avhengige av et stort og sterkt NRRL som vi kan samarbeide med og som kan gjøre noen av oppgavene som hører til det regelverket som gjelder for frekvens og -utstyrstillatelsen dere radioamatører har.

Dette er kanskje en lite kjent problemstilling for en del norske radioamatører: Hvis hobbyen vår skal eksistere, så er vi avhengige av rause frekvenstildelinger som ikke koster skjorta. Dette beholder vi kun gjennom et godt samarbeide med Nkom. De på sin side må kunne godtgjøre overfor norske myndigheter at de har orden og kontroll på frekvenstillatelsene. Det kan de kun garantere gjennom at mange radioamatører er med i NRRL, og at ligaen er en solid samarbeidspartner til å stole på. Da blir plutselig medlemsavgiften til NRRL småpenger!

Jeg utførte en meget tilfeldig spørrerunde blant radioamatører som har vært lenge i gamet og stilte dem spørsmålet: Hvordan er Nkom finansiert? Samtlige mente at det måtte være over statsbudsjettet. Det er det altså ikke. Jeg håper at akkurat denne sammenhengen kan kaste lys over viktigheten av et stort og sterkt NRRL som samarbeider godt med Nkom.

LA2OG, Per (sk) sa i et intervju med bladet at NRRL er vår livsforsikring. Jeg håper at Pers ord kan gjentas og forståes av flere norske radioamatører. Det er viktig at vi står samlet i kampen om naturressursen som frekvensene egentlig er, og at vi i framtiden kan beholde våre bånd. Det skal også nevnes at vi som de eneste både har en frekvenstillatelse og en utstyrstillatelse som gir oss lov til å omgå CE-merkingen så lenge vi overholder reglene for frekvensene vi opererer utstyret på. Utstyrstillatelsen gir oss en unik mulighet for eksperimentering og utgjør en viktig kjerne av vår hobby. Dette forstår Nancy Sangvik som kunne det fonetiske alfabet som barn, vokste opp med en elektronikk-eksperimenterende far og senere en ektemann som var radioamatør.

Nancy Sangvik er godt fornøyd med samarbeidet med NRRL, og under årsmøtet fikk vi høre fra LA2RR, Ole om den betydningen det gode forholdet har i forhandlinger internasjonalt. Dette er en sammenheng som er underkommunisert, og som NRRL må arbeide for å synliggjøre, mener jeg. Hva gjelder støyproblematikk og forurensning blir vi radioamatører hørt av Nkom. De tar slikt alvorlig. Sammen med Nkoms fagpersonell er vi sterke.

Jeg takket Nancy for praten og håper å treffe henne under neste års hammeeting.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss