IARU Region 1 konferansen 2017 - nyhetssak nr. 3

Konferansen til Den internasjonale amatørradio-union (IARU) Region 1 fortsetter resten av uken. Det har vært grundig arbeid igang i forskjellige komitéer, som har kommet frem med anbefalinger. Disse anbefalingene legges frem for et avsluttende plenums-møte, hvor den endelige godkjenningen blir foretatt.

LA9QL foto IV3KKW eq c

LA9QL på talerstolen (helt til høyre i bildet) legger det norske forslaget om støymåling frem for konferansen. Midt i bildet sitter formannen for den permanente HF-komitéen, DK4VW, og helt til venstre sitter komitéens sekretær, G4FSU. Foto: IV3KKW.

Den største trussel for all radiokommunikasjon og radiolytting i dag er den økende støyen i radio-spekteret. NRRL har sendt et forslag til IARU-konferansen, om at radioamatører bør måle den økende bakgrunnsstøyen i samfunnet, fra ladeapparater, sending av digitale radiosignaler over kraftlinjer (PLT) og telefonledninger (DSL / ADSL / WDSL), og så videre. Hensikten er å fremlegge et stort og overbevisende datamateriale for ITU (FN-organet Den internasjonale telekommunikasjons-union).

Flere andre land har støttet NRRL i denne saken, og har bidratt med sakspapirer med teknisk utfyllende detaljer. NRRLs forslag ble vedtatt i det avsluttende plenums-møte på denne IARU-konferansen. Det er også en anerkjennelse, at IARU-konferansen vedtok å oppnevne LA9QL til leder for den permanente EMC-komité i IARU Region 1.

age radio amateurs WP 20170920 004 LA4LN c

F4GKR legger frem en oversikt over alderen til radioamatører i verden, hvor majoriteten ligger mellom 45 og 74 år, og med få kvinner. Her mener IARU at vi har en jobb å verve flere unge og kvinner til vår fantastiske hobby. Foto: LA4LN.

IARU-konferansen har arbeidet mye med hva som kan gjøres for å utbre vår fantastiske hobby, spesielt til ungdom og kvinner, som er i mindretall blant lisensierte radioamatører.

make amateur tradio great again c

Presidenten for IARU Region 1, G3BJ (til høyre), illustrerer at hvis vi lykkes med rekruttering, vil vi gjøre amatørradio stort igjen. Til venstre i bildet sitter referenten, ZS4BS. Foto: LA4LN.

NRAU 20170920 IARU Landshut IV3KKW 052 eq c

 

NRAU (Nordisk Radio-Amatør Union) har hatt stadige møter under IARU-konferansen, for å diskutere og prioritere hva vi anser som viktig for amatørradio i Norden. Vi klarte å få SM6EAN inn i styret for IARU Region 1. Her er de fleste nordiske lands representanter til stede rundt middagsbordet, pluss en representant for IARU Region 3, VK3MV (nr. 2 fra høyre). Foto: IV3KKW.

Det avsluttende plenumsmøtet besluttet at den neste IARU-konferansen for Region 1 vil bli holdt i Serbia i 2020. Valgene ga som resultat for IARU Region 1s styre ("Executive Committee", EC): Gjenvalg av president G3BJ, gjenvalg av visepresident 9K2RR, valg av sekretær PB2T, gjenvalg av kasserer HB9JOE, og valg av styremedlemmer IV3KKW, DJ3HW, F4GKR, Z32TO og SM6EAN.

Vår norske forskrift for amatørradio sier bl.a. i sin §1 at "radioamatørsendinger bør være i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer utarbeidet av radioamatørenes interesseorganisasjoner". Dette betyr at de beslutninger som NRRL og IARU gjør, får betydning for våre radioamatørers utøvelse av sin hobby.

Men det koster penger å drive både NRRL og IARU, og det koster penger for NRRL å sende delegater til IARU-konferanser. Som medlem av NRRL er DU med på å støtte dette arbeidet, som legger grunnlaget for utøvelse av vår fantastiske hobby!

73 fra Tom, DL/LA4LN, på IARU-konferansen i Landshut, Bayern i Syd-Tyskland (torsdag 21. september 2017)

IARU logos all3regions

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss