En ny runde med forberedelsesmøter til WRC-19

I november møttes igjen flere av ITUs studiegrupper for å forberede neste års frekvenskonferanse WRC-19.

Arbeidsgruppen WP5A som blant annet behandler forslaget om en internasjonal tildeling til radioamatørene i Region 1 i 50 MHz båndet hadde til sammen 17 møter i de to ukene møtene pågikk. Det meste av arbeidet var konsentrert om en teknisk rapport om 50 MHz. Denne rapporten inneholder både IARUs beregninger og begrunnelse for behovet et ønske om 4 MHz i 50 MHz båndet. De øverste 2 MHz er da tiltenkt nye, bredbånds-moder og tilgjengelig spektrum for fremtidige eksperimenter. Den Sveitsiske teleadministrasjonen har gjort sine egne beregninger over radioamatørenes behov for spektrum på 50 MHz basert på innsendte logger fra IARU’s 2017 50 MHz test sammen med en ukes monitorering. Rapporten som nå er på over 140 sider, inneholder også detaljerte studier og simuleringer som skal vise sjansene for at en slik tildeling til radioamatørene forstyrrer andre tjenester som er i dette båndet. I tillegg til arbeidet med 50 MHz, behandlet arbeidsgruppen også alvorlige spørsmål for å unngå forstyrrelser fra harmoniske og spurious fra enkle trådløse ladere i området 100 – 148,5 kHz.

Rett etter at WP5A var ferdig med sine to uker, møttes WP1B for å arbeide videre med en rapport om mulige implikasjoner fra trådløs lading av kjøretøyer (WPT-EV). Til dette møtet hadde IARU utarbeidet et bidrag om påvirkning fra harmoniske og «spurious» fra disse systemene og hvordan disse magnetisk koplede systemene rundt 90 kHz kan forstyrre radiokommunikasjon i LF, MF og HF-området. IARUs bidrag ble tatt inn i rapporten sammen med lignende bekymringer fra den europeiske kringkastingsunion. Rapporten forventes å bli gjort ferdig på neste møte som er i mai 2019.

IARU har status som “Sector Member” innen ITU-R som er ITUs seksjon for all type trådløs kommunikasjon og bruk av radiospekteret. På møtene i WP5A og undergruppen WG 5A-1 var IARU representert ved vise-president Ole Garpestad, LA2RR, og leder av IARU Region 1s «Spectrum & Regulatory Committee» Dave Court, EI3IO. Region 1 Sekretær Hans Blondeel Timmerman, PB2T, som er CEPT Coordinator for 50 MHz agenda punktet deltok i den nederlandske delegasjonen. I tillegg deltok følgende radioamatører i sine respektive nasjonale delegasjoner: Formann for WG5A-1 Dale Hughes, VK1DSH (WIA), Jonathan Siverling, WB3ERA (ARRL), Ulrich Mueller, DK4VW, og Bernd Mischlewski, DF2ZC (DARC), samt Ken Yamamoto, JA1CJP (JARL). På WP 1B møtet var IARU representert av presidenten i IARU Region 1 Don Beattie, G3BJ, og WB3ERA som deltok i USAs delegasjon.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss