Kontrolltårn

Vedrørende franske telemyndigheters forslag, PTA(19)090

NRRL tok 3. juli 2019 saken opp med Nkom hvor det blant annet vises til hvor viktig 2m båndet er for norske radioamatører med alle sine ulike brukergrupper, slik som nødsamband, EME, repeatere, FM og DV lokaltrafikk, DX, digitale modes og radiofyr.

NRRL vil følge opp saken videre for å sikre at Nkom, på vegne av Norge, stemmer imot dette forslaget. IARU vil også ha fokus på saken i de kommende CEPT-møtene,  

For mer informasjon om NRRLs henvendelse til Nkom, se dokumentet «Til franske telemyndigheters forslag PTA (19)090

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss