Medlemskontingent 2020 (oppdatert info 14. mai 2020)

I disse dager har vi startet utsending av medlemskontingent for 2020.

Mange har kanskje merket seg at det ikke fulgte med noe kontingentkrav med utsendelse av Amatørradio 02-2020.

De siste to måneder har flere jobbet iherdig med å få konvertert gamle systemer inn i et nytt regnskapssystem som også håndterer de funksjoner vi trenger for å ha oversikt over medlemmer og medlemsstatus.
Nå har vi et online system som kontoret har full, oppdatert tilgang til 24/7.

Fordelen for deg som medlem er at nå kan du få regningen for kontingent rett inn i din nettbank! Vi har mulighet til å sende som e-post, efaktura og avtalegiro. I tillegg kan vi selvfølgelig også sende pr. post, men det sparer organisasjonen for mye arbeid og ikke minst penger å kunne sende digitalt.

Det er viktig å være kritisk til uventede krav og rare eposter, mange prøver å lure til seg penger.Hvis du mottar en SMS eller epost fra Visma som sier noe sånn som "NRRL ønsker å......" og avsender eller web-adresse er Visma så stemmer det overens med at vi har sendt dette elektronisk gjennom systemet.

Du har nå også muligheten til å dele opp kontingenttrekket i 1, 2 eller 4 trekk pr år, det forutsetter tegning av Avtalegiro.

Noen har helt sikkert spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt, men husk at dette også er nytt for NRRL og det er mange nye ting å bli kjent med.

Det hadde vært flott om du kan hjelpe oss å sikre at vi har oppdatert kontaktinfo til deg, og i du kan også melde her om du ønsker dele kontingenten i flere trekk. 
Klikk her for oppdateringsskjema

Oppdatert info 14. mai 2020:

NRRLs Hovedstyre ønsker å presisere at din kontingentinnbetaling er å betrakte som en a-konto-innbetaling, som vil bli motregnet det vedtak som NRRLs generalforsamling fastsetter vedrørende kontingent for 2020.

I følge NRRLs lover er det NRRLs generalforsamling som bestemmer NRRLs medlemskontingent. Siden det ikke er gjort noe vedtak i 2020 er det generalforsamlingens vedtak om kontingent i 2019 som legges til grunn.

Som kjent har det så langt ikke vært mulig å avholde generalforsamling i NRRL i 2020. Det er foreløpig ikke mulig å bestemme når en generalforsamling kan avholdes. Dette grunnet de begrensninger som for tiden er fastsatt av norske myndigheter i forbindelse med covid-19 pandemien.

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss