Nye regler for WALA-diplomet

Worked All LA Diplomet - ad nye regler etter fylkessammenslåinger.

De nye fylkene er:

OSLO =  Oslo, selv om det ikke blir talt med i Statens oppregninger av fylker, så regnes Oslo som fylke hos oss.

VIKEN = Akershus, Buskerud og Østfold

TELEMARK og VESTFOLD = Telemark og Vestfold

INNLANDET = Oppland &Hedmark

AGDER = Aust- & Vest Agder

ROGALAND = Rogaland

VESTLAND = Hordaland og Sogn og Fjordane

MØRE og ROMSDAL = Møre og Romsdal

TRØNDELAG = Nord- og Sør-Trøndelag

NORDLAND = Nordland

TROMS og FINNMARK = Troms og Finnmark

På bakgrunn av dette blir det gjort følgende forandringer i regler for WALA:

For Norske og Skandinaviske stasjoner vil det kreves godkjenning av kontakter fordelt på 2  forskjellige amatørbånd. Totale antall kontakter per fylke blir som følger:

OSLO 2 QSO, VIKEN 6 QSO, TELEMARK og VESTFOLD 4 QSO, INNLANDET 4 QSO, AGDER 4 QSO, ROGALAND 2 QSO, VESTLAND 4 QSO, MØRE og ROMSDAL 2, TRØNDELAG 4 QSO, NORDLAND 2 QSO og tilslutt TROMS og FINNMARK 4 QSO. Se forøvrig kart. 

Tilsammen 38 QSO, det samme som tidligere, dvs. 2 qso pr. tidligere fylke fordelt på 2 forskjellige bånd.

Unntak:

Når det gjelder Svalbard JW, Bjørnøya JW, Hopen JW, og Jan Mayen JX, så kan inntil 3 forskjellige QSO i fylkene Troms og Finnmark, og Nordland erstattes med et QSO med et av de 4 ovenforstående artiske områder. I tillegg kan et QSO med de Norske Antartiske områdene Bouvetøya 3Y/B, Peter 1st øy 3Y/P og Dronning Mauds Land 3Y/ANT erstatte en kontakt med hvilket som helst fylke.

Diverse:

Diplomet er gjeldene for alle kontakter fom. 1. Janauar 2020, og utstedes til alle lisenserte radio amatør stasjoner og lytteramatører i hele Skandinavia, som kan føre bevis for godkjente QSO, enten med QSL-kort, E-QSL kort og eller LOTW kontaker. Diplomet utstedes i klassene MIX, PHONE, CW,  RTTY og DIGITAL. FT8 eller andre digitale modes kan ikke inngå i et MIX diplom.

Viktig! 

Hvis det ikke sendes med QSL kort i forbindelse med søknaden, så kan en ferdig utfylt liste med de nødvendige kontakter godkjennes hvis listen er bekreftet av enten landets Diplom manager eller minst 2 lisensierte amatører som har sjekket listen og dermed bekreftet at kortene/printet liste fra LOTW er sjekket og funnet korrekt. Og verd å merke seg at NRRL’s Diplom Manager forbeholder seg retten til å be om mere informasjon hvis det ansees som nødvendig. Kontakter over repeatere, og crossband vil ikke bli godkjent.

I Skandinavia regnes følgende entities: Norge LA, Svalbard JW, Hopen JW, Bjørnøya JW, Jan Mayen JX, Sverige SM, Finnland OH, Åland OH0, Market Rev OH0M, Danmark OZ og Færøyene OY.  Pris for diplomet Nkr. 120,- Paypal kan ordnes.

Dette er en foreløpig informasjon og en oversikt over de nye reglene, men en mere 

informativ komplett søknad og søknadsliste, samt priser og informasjon om spesielle 6M, VHF/UHF og andre særlige regler for diplomet vil bli lagt ut på NRRLs hjemmeside snarlig. 

Diplom manager NRRL Hugo B. Ark, LA5YJ

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss