Ønske fra Repeater Manager

Grupper både innenfor og utenfor NRRL har gjennom årene søkt om -, og fått tildelt -, kallesignal til etablering av ubemannede relestasjoner fra våre telemyndigheter, herunder repeatere, digipeatere, radiofyr, noder osv.

Gjennom tidene har NRRL, på vegne av alle norske radioamatører, utarbeidet og publisert nødvendige retningslinjer for ubemannede radioinstallasjoner i samråd med våre telemyndigheter. Innholdet i retningslinjene oppdateres jevnlig ved behov for å ivareta hensyn til endrede tekniske krav, nye tekniske løsninger, endrede båndplaner, samt hva som skjer innen IARU Region 1, og derav også i våre naboland. Dette kan tidvis også medføre behov for å pålegge gruppene endringer på eksisterende installasjoner.

Etter hvert som årene går gjøres det gjerne lokale endringer eller oppdateringer på installasjonene. I slike tilfeller er det meget viktig at ansvarlig Manager i NRRL (Fyrmanager eller Repeater Manager) holdes informert og oppdatert. Ikke minst i de tilfeller hvor endringen kan medføre behov for fornyet søknad til våre telemyndigheter, eller at evt planlagt endring av frekvens ikke kan gjennomføres av andre årsaker. Det er derfor både tjenlig og ønskelig med en god dialog mellom gruppene og NRRL så tidlig som mulig i prosessen.

Husk også at den enkelte gruppe påtok seg et klart og selvpålagt ansvar da de søkte om oppsett av ubemannet radioinstallasjon. Som del av søknadsprosessen undertegnet gruppen samtidig en Egenerklæring hvor gruppens ansvar klart fremgår av innholdet. Dessverre er det mange grupper som overser dette, eller glemmer å følge opp.

NRRLs Manager er ansvarlig for å holde oversikt over alle norske ubemannede installasjoner, samt sørge for at oversikten er så korrekt som mulig til enhver tid. Men, dette arbeidet kan ikke Manager utføre alene, dvs uten støtte fra ansvarlig gruppe. Oversikten tjener to hovedformål, å vise brukerne hvilke installasjoner vi har rundt om i landet, evt med utfyllende detaljer som letter bruken (f.eks offset, subtone, IDer, osv). Oversikten letter også Managers eget arbeide ifm søknader og planlegging av nye installasjoner, men forutsetningen er selvfølgelig da at innholdet er så korrekt og oppdatert som mulig.

I de senere år har vi også vært så heldig at vi slipper å betale for tildeling av LA- og LD-kallesignal til våre ubemannede relestasjoner. Dette burde også gjøre det lettere for ansvarlig gruppe å sørge for at tilgjengelig informasjon er både korrekt og oppdatert.

I disse tider hvor vi kanskje har litt ekstra tid til disposisjon så kan det kanskje være på sin plass å sjekke om dagens kart stemmer med terrenget, dvs kvalitetssikre at innholdet i NRRLs oversikter reflekterer det som virkelig befinner seg ute hos gruppene? For Manager er det her viktig at evt rettelser osv fremsendes av gruppen som eier og drifter installasjonen, evt fra gruppens Repeateransvarlige, slik at innholdet også er kvalitetssikret lokalt.

Mer informasjon kan du finne på  www.norvhf.no (VHF-seksjonens midlertidige nettside).

Hans / LA6IM
fungerende NRRL Repeater Manager
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss