NRRLs hovedstyre utnevner tellekorps i forbindelse med sommerens ekstraordinære generalforsamling

NRRLs hovedstyre har i et utvidet møte den 22. juni utnevnt et tellekorps som skal telle opp og kontrollere stemmer innkommet i forbindelse med sommerens ekstraordinære generalforsamling. 

Tellekorpset består av formenn i NRRL-grupper som er i kurant kjøreavstand fra Oslo. Gruppeformenn fra følgende grupper er invitert til å delta: Oslogruppen, Follogruppen, Nedre Romerike gruppe, Asker og Bærumsgruppen, Gardermogruppen, Drammensgruppen, Gjøvik og Totengruppen, Ringeriksgruppen, Hortengruppen, Mossegruppen, Kongsberggruppen, Modumgruppen og Kongsvingergruppen.

Opptellingen vil foregå på NRRLs kontor lørdag 8. august 2020. 

Ansatte på NRRLs kontor vil fungere som sekretærer for tellekorpset.

Rutiner for tellekorps vedrørende opptelling av resultatet fra den ekstraordinære generalforsamlingen i NRRL juni/juli 2020:

Det oppnevnes en referent, som protokollfører resultatet. Protokollen skal signeres av alle i tellekorpset før man forlater opptellingsmøtet. NRRLs kontor sørger for at resultatet ifølge protokoll offentligjøres så raskt som mulig på www.nrrl.no, Facebook, QST-LA og i AR.

Tellekorpset gjør bruk av medlemslister skrevet ut fra NRRLs medlemsregister 1. august 2020.

I forkant av opptellingen har NRRLs kontor sortert innkomne stemmebrev alfabetisk etter 1. navn påført ytre konvolutt. Ingen konvolutter skal være åpnet.

Alle innkomne stemmer med uoverensstemmelser i henhold til prosedyrene beskrevet i Amatørradio nr. 3-2020 og på www.nrrl.no, sorteres ut og merkes med oppdaget prosedyrefeil. Prosedyrefeil kan være:

  1. Ytre konvolutt er ikke merket med navn og kallesignal eller medlemsnummer
  2. Medlemsinformasjon påført ytre konvolutt kan ikke knyttes til gyldig medlemskap i NRRL. Ved mer enn en stemme i samme konvolutt må alle som er påført ytre konvolutt ha gyldig medlemskap i NRRL.
  3. Det er flere stemmekonvolutter lagt i ytre konvolutt enn det antall medlemmer som er påført ytre konvolutt
  4. Det er innkommet mer enn en ytre konvolutt merket med en og samme medlemsinformasjon (dobbeltstemme)
  5. Stemmebrevet er ankommet NRRLs kontor etter 1. august
  6. Om stemmeseddel ikke er avkrysset på riktig måte, eller mangler avkryssing teller stemmen som blank for hvert av spørsmålene som ikke er avkrysset riktig

Det krysses av i medlemslistene for mottatte stemmer. Der hvor det er mulig merkes forkastede stemmer særskilt i listene.

Protokollføring:

  1. Gyldige stemmer telles opp med antall Ja, Nei og blank for hvert av spørsmålene på stemmeseddelen. Resultatet protokollføres.
  2. Antall forkastede stemmer, fordelt pr. prosedyrefeil telles opp og protokollføres
  3. Protokollen skrives ut og undertegnes av alle i tellekorpset.

Gyldige stemmesedler og evt. forkastede stemmer arkiveres i NRRLs arkiver i to år for evt. senere kontroll / revisjon.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss