Administrativ leder for NRRL Sambandstjenesten er ansatt

 

1. mars 2021 vil LB1RI Joakim Forøysund tiltre i en 40% lønnet stilling som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste. Joakim åpner opp for en mulighet til tidligere oppstart dersom dette skulle kunne la seg gjøre med hensyn til nåværende arbeidsgiver. Joakim holder til på Melbu og er i dag lærer ved Hadsel videregående skole. I tillegg er Joakim bla. brannkonstabel i Hadsel brann og redningstjeneste, styremedlem i Hadsel Røde Kors og styreleder i medlemsforeningen Radio Nord-Norge. Joakim er radioamatør og er pr. i dag web-redaktør i NRRL.

Joakim vil i den nyopprettede stillingen i sambandstjenesten rapportere til generalsekretær LB7ZG Bjørn. Joakim får nok å gjøre og han vil bla. ha hånd om følgende oppgaver:

  • Tilrettelegging og praktisk gjennomføring av kompetansehevende samlinger, seminarer og kurs for Sambandstjenestens medlemmer
  • Rekruttering av frivillig personell til sambandstjenesten
  • Utvikle sambandstjenesten i samarbeid med sentral ledelse, fagledere og grupper
  • Utarbeide konsepter og standardisere produkter i samarbeid med faginstanser
  • Være bindeledd mot FORF, nasjonale og regionale myndigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere / oppdragsgivere
  • Bistå sambandsledelsen i arbeidet. Dette innebærer f.eks. forberedelse, praktisk gjennomføring og oppfølging etter møter, samt praktisk tilrettelegging av de årlige nasjonale sambandsledermøtene
  • Utarbeide budsjetter basert på tilskudd fra Justisdepartementet og andre inntekter

Vi ønsker Joakim velkommen som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste.     

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss