Utdrag fra protokoll fra generalforsamlingen 2021

Oppdatert med nedlastbar PDF av protokoll og referat.

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 18. april kl. 10:00 til 26. april kl. 10:00. Resultatet fra generalforsamlingen ble som følger:

1. Godkjenning av innkalling til Ordinær generalforsamling i NRRL 2021

Vedtak: Godkjennes

2. Godkjenning av regnskap for 2020

Vedtak: Godkjennes

3. Fastsettelse av års-kontigent for 2021

Vedtak: Godkjennes

4. Forslag til budsjett for 2021

Vedtak: Godkjennes

5. Innkommet forslag Nr. 1 - LA4LN Tom Victor Segalstad utnevnes til æresmedlem

Vedtak: Godkjennes

6. Innkommet forslag Nr. 2 - Repeater og subtoner fra LA8GKA Rune

Vedtak: Godkjennes

7. Innkommet forslag Nr. 3 - Repeater og subtoner fra LB9RE Håvard

Vedtak: Ikke godkjent

8. Valg av ny valgkomite

Følgende ble valgt til valgkomite for 1 år:

 • Leder LA1TNA Per-Dagfinn Green
 • Medlem LB4WI Normann Støylen
 • Vara LA7ECA Øyvind Hanssen

Vedtak: Godkjennes

9. Valg av revisorer

Følgende revisorer ble valgt:

 • LA1SP Hans Petter Østrem, revisor 1 for 2 år
 • LA2RR Ole Garpestad, revisor 2 for 1 år
 • LA5GOA Steen Erik Hagland, vara for revisor 1 for 2 år
 • LA6XI Knut Einar Heimdal, gjenvalg som vara for revisor 2 for 1 år

Vedtak: Godkjennes

10. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt til HQ:

 • President:
  • LA3PNA Thomas Snare Knutsen, for 2 år
 • Styremedlemmer:
  • LA7KJ Rune Nilsen, for 1 år
  • LB9WH Sindre Riskjell, for 2 år
  • LA6GGA Kim Are Walsøe, for 1 år
  • LA1KP Øivind Solli, for 2 år
 • Varamedlemmer:
  • LA9KKA Svein Jarle Moe, for 1 år
  • LA7ECA Øyvind Hanssen, for 1 år

Nedlastinger

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss