Forsinket digitalisering av lisensprøver og økt antall spørsmål på lisensprøver fra 1. januar 2022

Nkom v/ Nancy Sangvik har oversendt NRRL følgende informasjon:

Siden vi dessverre henger etter med å få på plass digital prøveordning via trafikkstasjonene, må vi fortsette med papir-eksamen litt lengre enn vi håpet på, antagelig frem til høsten 2022.

Til tross for den forsinkede innføringen av en digital prøveordning ønsker Nkom å innføre 60 spørsmål på radioamatøreksamen allerede fra januar 2022. Vi jobber videre med spørsmål til nye prøvesett og utvidelse av spørsmålsdatabasen.

Grupper som har planer om å avholde lisenskurs våren 2022 bes om å merke seg dette.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss