Litt nærmere sekundærtildeling 500 kHz internasjonalt

Litt nærmere en mulig internasjonal sekundærtildeling til radioamatørene i området 415 til 526,5 kHz.

Etter 14 dagers intense møter I Genève, er nå den endelige CPM-teksten for ITUs ”2012 World Radiocommunication Conference” (WRC-12) vedtatt.

 

CPM-teksten lister alle de tekniske ”metodene” som kan benyttes for å løse de ulike agendapunktene under WRC-12.

For oss radioamatører er det agendapunkt 1.23 som er viktig. Der søker vi om en sekundærallokering til amatørradiotjenesten på rundt 15 kHz i området mellom 415 og 526.5 kHz.

 

Mens det tidligere har vært mye fokus på frekvensene like rundt og inklusiv 500 KHz, fikk ikke dette segmentet støtte fra noen administrasjon. Imidlertid ble man enige om følgende to andre mulige segmenter: Metode A:  472 til 487 kHz og metode B med 2 adskilte segmenter: 461-469 kHz og 471-478 kHz. I tillegg kommer metode C som er ”No Change” dvs. ingen tildeling til radioamatørene.

Dette er resultatet av mer enn 3 års hardt arbeide ledet av den Internasjonale Amatør Radio Union (IARU) og med god støtte fra noen ”vennligsinnede” lands myndigheter både i Region 1 og Region 2.  Resultat av CPM må betraktes som en godt skritt videre mot en mulig frekvenstildeling, selv om vi fortsatt trenger støtte fra mange flere lands myndigheter for å vinne fram. Selve WRC-12 vil foregå i Genève i januar og februar neste år.

Ole, LA2RR (visepresident IARU)

 

Som den observante leser allerede har sett, dreier dette seg altå om en mulig internasjonal internasjonal tildeling i 500kHz båndet.

Her i Norge fikk vi tillatelse til å benytte dette båndet på sekudær basis allerede i november 2009.

I vår norske forskrift datert 5. nov 2009, står det å lese at vi kan benytte 493 - 510 kHz på sekudær basis med 100 watt og kun modulasjonstype A1A - morse telegrafi 

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss