LA8YB Finn Jensen Silent Key

 Det var med sorg at vi 20. august mottok beskjeden om at Finn Jensen LA8YB var død, 82 år gammel. Finn har vært medlem av Asker- & Bærumgruppen nesten siden opprettelsen, var mangeårig styremedlem og formann i gruppen, og senere også æresmedlem. Han var også en trofast deltaker på NRRLs generalforsamlinger. Han har vært svært aktiv i gruppen vår og vil bli dypt savnet.

 

Finn hadde et stort navn internasjonalt for sin aktivitet på EME, der han hadde en av de største stasjonene i Europa. Men han var også kjent for sin aktivitet på HF fra flere steder i Arktis og fra Jemen.

LA8YB Finn ble slått til Ridder i Den Gyldne Nøkkels Orden i 2003 for sin omfattende virksomhet innen amatørradiosaken 

 

Etter endt skolegang på sitt fødested Ålvik i Hardanger tok Finn telegrafisteksamen i 1948 og seilte noen år som telegrafist i handelsflåten. Deretter fulgte 4 overvintringer på Jan Mayen og Myggbukta som radiooperatør, i mellom skolegang ved mellom­teknisk skole i Sverige. En kort periode arbeidet han også ved Bergen kringkaster.


Etter ingeniøreksamen arbeidet Finn i Forsvaret, særlig med bygging og drift av HF radio­stasjoner. Han stiftet familie med sin XYL Brenda og de fikk to barn. Ønsket om større utfordringer førte ham så til et 5 års engasjement som ekspert for ITU i Nord-Jemen fra 1969, der han arbeidet med HF og radiolinjer.

Etter hjemkomsten ble han ansatt i Televerket og deltok i etableringen av de to store HF-senderne i Sveio og på Kvitsøy på 80-tallet og deltok også i oppgraderingen av Kløfta kringkaster før han ble pensjonist.

Finn fikk radioamatørssertifikat (#584) som LA8YB i 1948. Han var svært aktiv på HF som LB8YB under overvintringer i Myggbukta og på Jan Mayen og som LA8YB/4W fra Nord-Jemen. Også de senere årene har Finn vært ganske aktiv på HF, kanskje særlig på 160m, og mest på CW.

Interessen for EME fikk han tidlig og han hadde de første forbindelsene via månen fra sitt hjem på Nesbru i Bærum allerede før 1980. Men begrensningene med å bo i et tett byggefelt, og de interferensproblemene det fører med seg, gjorde at familien i 1984 kjøpte husmannsplassen Gislerudbråten i Røyken for bruk som feriested og EME-stasjon. Her plasserte han også HF-stasjonen med antenner for alle bånd.

Størrelsen på EME-antennen økte gradvis. Skinnebanen til å rotere antennen på ble montert i 1990. I 1991 hadde han en 8x17ele antenne på denne. En 16x17ele antenne ble påbegynt i 1996 og dagens antenne med 32x17ele var på det nærmeste ferdig i 2005. Alt dette planla, beregnet og bygde han på egen hånd og hadde bare unntaksvis hjelp til arbeidet. Et av resultatene av mange års arbeid med bygging av de store antennene var at han oppnådde å få WAS på EME, sannsynligvis som den første i Norge.

Finn var en vennlig, stillfarende og lavmælt person, men når situasjonen krevde det kunne han være bestemt og ta kontroll. Følgende hendelse fra Jemen viser dette: Under bygging av en fjelltoppstasjon havarerte et stort sovjetisk helikopter nær toppen. De tre flygerne overlevde, men kunne ikke åpne dørene som var ødelagte, og de rakk ikke opp til en luke i taket. Ingen turte å nærme seg fordi helikopteret kunne ta fyr. Da klatret Finn opp, åpnet luka og slapp seg ned slik at han hang i åpningen. Russerne greide da å klatre opp langs kroppen hans og alle kom seg vekk før helikopteret eksploderte.

En av russerne var skadet og i svært dårlig forfatning, da han ikke fikk nok surstoff i den store høyden. Finn ba arbeiderne som var der om hjelp til å bære mannen ned fra fjellet, uten å få det. Da tok han fram lommeboken og tilbød betaling til de som ville bære, og da meldte mange seg! Flygeren ble frisk igjen, men en lege fortalte senere at han ikke ville ha overlevd en natt på fjellet. Etter dette var det tale om en påskjønnelse til Finn for det han hadde gjort. Men det ble det ikke noe av. Dette var midt i den kalde krigens tid, og det lot seg ikke gjøre å gi en påskjønnelse til en person fra et NATO-land for å ha reddet livet til en sovjetisk offiser! Det kan også legges til at Finn aldri fortalte oss om dette!

Vi i gruppen vil huske Finn som en god venn og som et menneske som alltid var villig til å bidra, både med gode ideer og forslag, og når ting skulle gjøres. De kunnskapene han hadde etter et langt arbeidsliv delte han gjerne med andre, uten reservasjon. Vi takker også for de gode minnene vi har fra tiden sammen med ham. Og vi tenker på XYL Brenda som har mistet sin kjære mann, og på familien som har mistet far og bestefar.

Vi lyser fred over Finn Jensen LA8YB s minne.

Asker- & Bærumgruppen

…………………………………………………………………………………………

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss