Rapport fra ITUs “Conference Preparatory Meeting for WRC 2019”

Rapport fra ITUs “Conference Preparatory Meeting for WRC 2019”
ITUs forberedelsesmøte til høstens radiokonferanse WRC-19, ble avholdt i Geneve fra 18. til 28. februar i år. Hensikten med møtet er å revidere den foreløpige CPM-rapporten slik at alle mulige løsninger på de ulike agendapunktene blir tatt hånd om. Det var viktig for oss radioamatører å være tilstede og å delta aktivt her for å forsikre oss om at også våre krav og ønsker kommer med i de løsningsmetodene som høstens WRC-19 skal behandle. Selve CPM-rapporten er et omfattende dokument på over 700 sider og er resultatet av nesten 3 år med forberedelsesarbeid helt siden forrige WRC. Her er en kort oversikt over de punktene som er viktigst for oss selv om også andre ting kan dukke opp på selve WRC-19.

Hovedpunktet for oss radioamatører på WRC-19 er jo agendapunkt 1.1 som er en mulig 6 m frekvenstildeling til radioamatørtjenesten i Region 1. Dette ble behandlet i en undergruppe ledet av Dale, VK1DSH, fra Australia. Gruppen avholdt en rekke møter den første uke og reviderte teksten for 1.1 ut fra de ulike bidrag som var kommet inn. Den endelige teksten inneholder nå 4 metoder som dekker alt fra en primærallokering på inntil 4 MHz, en allokering med noe primær og noe sekundær, to metoder med bare sekundærtildelinger, en på 200 kHz og en på 2 MHz, i tillegg kommer metoden med «ingen tildeling til radioamatørene». Møtene var svært krevende på grunn av sterk opposisjon fra noen land både med hensyn til størrelsen på allokeringen og til ønsket om å ha i alle fall en del av båndet med primærstatus.

Et annet agendapunkt av interesse for oss, er trådløs lading av kjøretøyer (WPT-EV). Foreløpige resultater her er at de frekvensene som anbefales til slik bruk (under 100 kHz) ikke tas inn i radioreglementet. Men det betyr ikke at trusselen fra uønsket utstråling, harmoniske og støy fra disse systemene blir borte. Det vil fortsatt være viktig for oss å arbeide for at grenseverdiene i de aktuelle standardene for slik utstråling blir satt slik at disse nye systemene ikke ødelegger eller forringer bruken av våre LF, MF og HF-bånd. området. Det blir derfor stadig viktigere for oss radioamatører gjennom IARU å kunne delta aktivt i internasjonale standardiseringsorganisasjoner som ETSI og CISPR der disse grenseverdiene fastsettes.


Agendapunkt 1.16 dekker RLAN spektrum i 5 GHz båndet der vi har en sekundærtildeling fra 5 650 til 5 850 MHz. En av de foreslåtte metodene berører vårt bånd og dersom denne blir vedtatt kan det føre til mulige restriksjoner på vår bruk av båndet over 5 750 MHz.

Et av de virkelig store agendapunktene er 1.13 som søker å avsette en rekke mikrobølgeområder over 24 GHz til bruk til fremtidige mobiltelefonsystemer (5G etc.). Her er vår primærallokering 47-47,2 GHz utsatt, men også våre bånd rundt 77 GHz står på listen. Siden det ikke var gjort noe studie i 47-47,2 GHz båndet, kan vi gå klar denne gangen, men da øker faren for at det kommer opp igjen som nytt agendapunkt på kommende WRC i 2023.
Det er viktig å være klar over at selv om CPM-rapporten lister de mulige løsningsmetodene, så kan WRC gjøre sine egne beslutninger også utenfor disse. Det er derfor viktig for IARU å delta i forhandlingene under selve WRC-19 for å kunne oppnå et best mulig resultat for verdens radioamatører.

Er det ønske om flere detaljer eller kopi av CPM-rapporten så kontakt undertegnede.
Ole, LA2RR
(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
CPM WRC2019

Her er radioamatørene som deltok under CPM19 (fra venstre): Flávio Archangelo PY2ZX, Bryan Rawlings VE3QN, Dave Court EI3IO, Ole Garpestad LA2RR, Dale Hughes VK1DSH, Hans Blondeel Timmerman PB2T, Jon Siverling WB3ERA, (knelende fra venstre) Dave Sumner K1ZZ and Ken Yamamoto JA1CJP.

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss