Rapport fra ITUs “Conference Preparatory Meeting for WRC 2019”

Rapport fra ITUs “Conference Preparatory Meeting for WRC 2019”
ITUs forberedelsesmøte til høstens radiokonferanse WRC-19, ble avholdt i Geneve fra 18. til 28. februar i år. Hensikten med møtet er å revidere den foreløpige CPM-rapporten slik at alle mulige løsninger på de ulike agendapunktene blir tatt hånd om. Det var viktig for oss radioamatører å være tilstede og å delta aktivt her for å forsikre oss om at også våre krav og ønsker kommer med i de løsningsmetodene som høstens WRC-19 skal behandle. Selve CPM-rapporten er et omfattende dokument på over 700 sider og er resultatet av nesten 3 år med forberedelsesarbeid helt siden forrige WRC. Her er en kort oversikt over de punktene som er viktigst for oss selv om også andre ting kan dukke opp på selve WRC-19.

Les mer …

Hilsen fra ITU til radioamatører

ITU HB9I forbindelse med åpningen av IARU Region 1 konferansen den 21. september i Bulgaria hilste generalsekretæren for ITU (den internasjonale telekommunikasjons-union), Hamadoun Touré (HB9EHT) til IARU i en 4 minutters lang video, som ble vist på storskjerm for de mer enn hundre delegatene på konferansen.

Les mer …

NRRL delegasjon på IARU konferansen i Varna

IARU Region 1 konferansen 19-26 september finner sted  i Varna Bulgaria.
På denne konferasen representerer  VHF Manager Kjetil LA8KV, HF Manager Tom LA4LN og Visepresident/IARU Manager  Stein-Roar LB3RE Norsk Radio Relæ Liga.

Mange viktige saker stod på programmet forut for WRC 2015 ( world Radio Conferance) hvor flere av våre amatørbånd er utsatt for betydelig press fra kommersielle og militære interesser internasjonalt.  Et av de viktigste punktene for neste års WRC er å opprette og beholde en allokasjon i 60m båndet.

 

 

Les mer …

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss