Samarbeid med Post- og Teletilsynet

NPTPost- og Teletilsynet er eit frittståande forvaltningsorgan som ligg under Samferdselsdepartementet.

Hovudansvarsområda for etaten er å regulere og overvake post- og telekommunikasjonssektoren i Noreg. PT er sjølvfinansiert, primært gjennom gebyr frå teleoperatørane. 

PTs samfunnsoppdrag er:

Fra ekomlovens §1-1: ... sikre brukerne i hele landet gode,rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, (...) ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

 

Fra postlovens § 2: ... sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendingertil rimelig pris og til god kvalitet.

Post- og Teletilsynet og Norsk Radio Relæ Liga har eit godt samarbeid gjennom mange år på områder som dekker regulering av lisensiert amatørradioverksemd.  


Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss