NRRL Generalforsamling 2014

Nytt HQ 2014Etter lovendring i 2013 ble det i 2014 anledning til å avgi stemmer på NRRL sin generalforsamling.
LA3PK Jan ble valgt til ny president for perioden 2014/2015. Vi gratulerer også de nye styremedlemmene og de andre som ble valgt inn.  Les mer om valget nedenfor.

På bildet ser vi det nye hovedstyret: Fra venstre LA1CU  Carl Henrik, LA7VRA Henrik, LA8OKA Martin, LA1UW Bjørn; LA3PK Jan Harald, LA1TNA Per Dagfinn, LB3RE (LA6FJA) Stein Roar

Tellekorps. LA3TR, LB9UE, LA8BCA – alle fra LA7G

Antall stemmer inkl. fremmøte: 130

Valg av President

LA1BP: 15 stemmer
LA3PK: 114 stemmer
LA3PK – kommenter valget og takker for tilliten.

Ny president i NRRL er LA3PK Jan Helge Larsen

Valg av 2 styremedlemmer

Innstilling

Resultat 1. valgomgang

LA8OKA – Martin, 40 år: 55 stemmer
LA1UW – Bjørn, 54 år: 27 stemmer
LA6UOA – Trygve, 49 år: 6 stemmer
LA7VRA – Henrik, 25 år: 42 stemmer
Diskusjon av den praktiske avviklingen av valget av styremedlemmer, men dette løste seg på en god måte.

Ingen av kandidatene har fått 50% av stemmene.

2. valgomgang – mellom LA7VRA, LA8OKA

130 avgitte stemmer, 1 kassert

LA7VRA: 57 stemmer
LA8OKA: 72 stemmer

LA8OKA, Martin valgt som styremedlem for 2 år

Valg av ett hovedstyremedlem til 1. Valgomgang. Valget står nå mellom:

LA7VRA: 64
LA6UOA: 10
LA1UW: 54

Valg av ett hovedstyremedlem til 2. Valgomgang. Valget står mellom

LA7VRA: 69 stemmer
LA1UW: 54 stemmer

LA7VRA, Henrik er valgt som hovedstyremedlem for 2 år

Valg av varamedlem

LA1CU: 42
LA1UW: 60
LA6UOA: 27

Ingen har 50% av stemmene. LA6UOA trekker seg.

LA1UW er første varamann.
LA1CU er andre varamann.

Valg av revisor

Revisor: LA8FCA, Steinar
Varamann for revisor: LA6XI

Valgt ved akklamasjon

Valg av valgkomite

Formann: LA3WAA, Tor

Medlem: LA1KP, Øyvind
Medlem: LB9UE, Tom Erik
Varamedlem: LA5II, Svein Erik

Valgt ved akklamasjon

Nytt hovedstyre 2014

President LA3PK Jan
Vise-president LB3RE Stein-Roar
Styremedlem LA1TNA
Styremedlem LA8OKA
Styremedlem LA7VRA
Vara 1 LA1UW
Vara 2 LA1CU

Det nye hovedstyre har HQ møte den 24 mai 2014.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss