DGNO - hva er det?

Den Gyldne Nøkkels Orden (DGNO) er det høyeste personlige hedersbevis som kan tildeles av NRRL. I år markerer Ordenen 80 år jubileum!
Ordenen ble opprinnelig innstiftet av Oslogruppen av NRRL etter en styrebeslutning den 9.september 1935, og ”overtatt” av Ligaen i og med at statuttene ble godkjent av NRRLs Hovedstyre 10.mai 1937.

Fra arkivet og protokoller til DGNO har vi tatt frem litt informasjon om DGNO, og de fleste lesere, og ikke minst våre nye radioamatører, vil nok finne det interessent å se hva ”som skjuler seg” bak ordenen.
Mange NRRL- medlemmer stifter bekjentskap med DGNO Ordenspromosjoner i forbindelse med NRRLs Generalforsamlinger, sist under Norsk Hammeeting 2014 i Letohallen.

”Ved utnevnelsen av de første Riddere på Generalforsamlingen 14. september 1935 ble disse innsatt til Ordensråd, med bemyndigelse til å foreta videreutvikling av Ordenen, danne Ordenskollegium, utarbeidelse av Statutter, utnevnelse av Riddere osv.”, heter det i de første dokumentene.

De 3 første Riddere utnevnte deretter 7 nye Riddere, og disse 10 første Riddere konstituerte seg som Ordenskollegium og fastsatte Statuttene samt administrerte Ordenen.

Videre skrev man: ”Ordenen ble av Hovedstyret i NRRL, Norske Lisensierte Radioamatørers Landsforbund, tilsluttet den Internasjonale Amatørradio Union (IARU), anerkjent som NRRLs eneste Hederstegn, som av Ordenskollegiet etter enstemmig beslutning, og forøvrig i overenstemmelse med Ordenens Statutter, kan tildeles personer som har ydet tjenester til beste for og fremme av radioamatørsaken i Norge, og for hvilke tjenester de norske amatører, representert ved Ordenskollegiet, ønsker å vise takknemlighet.”

Det er altså Ordenskollegiet som i samsvar med statuttene tildeler Ordenen til personer som har ydet ekstraordinære tjenester til beste for og fremme av radioamatørsaken.
Selve utnevnelsen foretas etter motivert forslag innsendt gjennom et av Kollegie-medlemmene, eller fremsatt av et av medlemmene. Nytt er at Ordenskollegiet har geografisk delt landet seg imellom for fylkesvis oppfølging. Se listen.

Disse medlemmene forsøker å holde et våkent øye og øre med de aktiviteter som utføres til fremme av radioamatørsaken. Medlemmene er avhengig at hjelp fra NRRLs gruppeformenn og andre, slik at man kan få kjennskap til verdige kandidater.

Forslag på kandidater må være begrunnet og inneholde relevante positive opplysninger om kandidaten for lang og utholdende innsats for radioamatørsaken, enten på lokalplan eller landsplan, eller begge deler. Det er i denne sammenheng ikke tilstrekkelig å ”bare” være en god amatør på båndene;- innsatsen må som nevnt være gjort i gruppene eller HQ eller utad i samfunnet.
At kandidaten har utvist en god oppførsel i pakt med den gode gamle ”Radio Amateurs Code” burde vel være en selvfølge. Det ble i 2007 laget et spesielt ”søknadsskjema” som kan benyttes av forslagstillere. Frist for innsendelse av forslag er 1.februar hvert år.

Fra listen over Riddere og Kommandører gjennom tidene, ser man at også sentrale utenlandske amatører har blitt slått til Riddere av DGNO. Den første var SM5ZD i 1973 og hittil har totalt 10 utenlandske radioamatører blitt slått til Riddere.

Kandidaten skal ikke være kjent med at forslag sendes inn, og alle henvendelser til og korrespondanse med Ordenskollegiet behandles strengt konfidensielt.

I 2015 består Ordenskollegiet i DNGO av følgende medlemmer:

Øivind E. Solli - LA1KP, Stormester
Knut E. Heimdal - LA6XI, Kansler
Tommy Anthonsen – LA9LE, Skattmester
Ole Garpestad - LA2RR, Seremonimester
Svein Erik Isachsen - LA5II, Kollegiemedlem
Victor Hvistendahl - LA1ZH, Kollegiemedlem
Oddvar Hauge – LA2QDA, Kollegiemedlem
Kjell Karlsen – LA2NI, Kollegiemedlem
Tom V. Segalstad - LA4LN, Kollegiemedlem
Jan Gaardsø - LA9IL, Kollegiemedlem

Ordenen har ikke ”merkelige seremonier eller hemmelige ritualer” og de siste år har behovet for en viss oppmykning av opprinnelig Ordenspromosjonen tvunget seg frem.
Den eneste seremonien Ordenen har, er den som av og til foregår på NRRLs Generalforsamling eller under Hamfesten på Norsk Hammeeting.
Faktisk er det eneste konfidensielle/hemmelige som foregår i Ordenen selve forhandlingene og avstemmingen i forbindelse med godkjenning av nye Riddere og Kommandører.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss