WRC-15 World Radiocommunication Conference

Mandag 2 november starter en ny WRC i regi av ITU (den internasjonale teleunion) i Geneve. Konferansen går over 4 uker.

 

På disse WRCene kommer alle verdens land sammen for å bli enige om bruk av deler av radiofrekvensområdet for ulike radiotjenester. Heldigvis er amatørradio og amatør satellitt definert som radiotjenester i ITUs radioreglement og vi har derfor som dere vet, fått våre bånd helt fra 137 kHz og opp over 100 GHz.

 

En WRC avholdes ca hvert 4de år og det er bare en begrenset mengde frekvenstildelinger som behandles på hver WRC. Det mest aktuelle for oss radioamatører denne gangen er å få et frekvensområde rundt 5,3 MHz. En god del land, deriblandt Norge, har i en periode hatt lov å bruke frekvenser i dette båndet, men det må ses på som en prøveodning og er underlagt reglene om «non-interference» dvs et lands myndigheter kan gi lov til dette så lenge vi ikke forstyrrer lovlige radiotjenester i båndet.

Helt siden forrige WRC i 2012 har det pågått studier av bruken av båndet for å finne mulige måter for radioamatørene å kunne operere side om side med de eksiterende radiotjenestene uten å ødeleggefor disse. Radioamatørene har deltatt i dette arbeidet gjennom IARU og jeg har selv som visepresident, tilbrakt 2 x 2uker hvet år siden 2012 på ITU-møter i Geneve.

I en del land blir 5 MHz båndet brukt av så vel myndighetene som de militære. Det er derfor ikke alle som ønsker å slippe radioamatørene inn her selv om vi bare ber om en sekundær tildeling dvs vi vil vike for de som er primærbrukere (slik vi har på 10 MHz). En rekke land, slik som USA, Russland, Frankrike, Thailand m.fl. stiller seg helt avvisende til en tildeling. Andre land kan gå med på et lite segment på fra 10 til 15 kHz, mens våre beste støttespillere går inn for en tildeling på mer enn 100 kHz.

Dessverre er arbeidsmetoden i ITU nå slik at man pøver å unngå avstemninger - man skal komme fram til enighet (consensus) ved at alle firer noe på sine krav. Å forene krav som spriker så mye som på 5,3 MHz kan bli en vanskelig nøtt, men vi skal gjøre vårt beste. IARU har bare observatørstatus på selve WRCen, men noen av oss er så heldige å få delta i vårt lands offisielle delegasjon (hos oss ledet av Nkom tidligere PT) og får på den måten både tale og forslagsrett, men er bundet av vårt lands offisielle syn på de ulike agendapunktene. Det norske synet støtter en tildeling på 100 kHz.

 

 Jeg skal delta på hele den lange WRC-15 og skal forsøke å holde norske radioamatører oppdatert. Men jeg ber om forståelse for at mye av informasjonen først kommer ut når/hvis vi blir enige siden vi jo ikke ønsker å vise kortene våre for tidlig.

Ole, LA2RR (visepresident IARU)

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss