WRC-15 oppdatert status

Når vi nå er kommet halvegs i WRC-15, tar jeg sjansen på en liten statusrapport her fra Geneve. Ingen av agendapunktene er endelig vedtatt i plenum, men når de først er kommet igjennom to nivåer av komitearbeide burde vi være rimelig sikre. For 5,3 MHz sin sak, deltok ca 50 land i diskusjonene i første arbeidsgruppe.

Vårt ønske om et internasjonalt radioamatørbånd rundt 5,3 MHz har vært en tøff nøtt. En rekke land var imot en slik tildeling siden de har andre tjenester i dette båndet som de vil/må beskytte. Størst motstand var det fra de tidligere Sovjet-statene samt Egypt, Iran, Korea og Japan. Men også land som USA og Frankrike var imot å gi oss et større bånd siden de benytter dette båndet til laveffekts bærbare stasjoner («manpacks»). Det gikk derfor flere runder før vi kom ned på en størrelse på båndsegment som de kunne gå med på. Det er som tidligere sagt slutt på avstemmninger her hos ITU, vi må bli enige (consensus) så alle må gi noe. Resultatet av disse forhandlingene er en enighet om et lite bånd med sekundær status på 15 kHz mellom 5 351,5 og 5366,5 kHz med en effektbegrensing definert som utstrålt effekt. Selve den eksakte effektgrensen må vi komme tilbake til når Nkom har fått gjort sine begregninger siden vi både må ta hensyn til utgangseffekt og antenne-gain/tap. Det samme gjelder hvorvidt vi i Norge får beholde mer av det båndet vi har i dag i henhold til «non-interference»-paragrafen i radioreglementet (Art. 4.4). Et vedtak på WRC-15 vil i alle fall gi alle land rett til å tildele dette lille 15 kHz segmentet til sine radioamatører.

Noen inntrykk fra komitearbeidet


En annen sak som også har kommet igjennom to nivåer, er bilradar i båndet 77,5 til 78 GHz. Dette er de nye såkalte «antikollisjonsradarene» som vi nå må dele dette båndet med. I praksis regner vi ikke med at dettte blir noe større problem for de få amatørene som er aktive i dette båndet, siden amatøraktiviteten her stor sett er fra fjelltopp til fjelltopp.
Som tidligere sagt så er ingen ting av dette endelig vedtatt i WRC-15 plenum, det skjer først siste uka, men vi kan med sikkerhet si at noe mer enn 15 kHz på 5,3 MHz til internasjonalt bruk får vi nok ikke.

I COM4 plenumssal

Alle bilder: Ole - LA2RR

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss