WRC-15 etter 3 uker

Etter 3 uker på WRC-15 kan vi konstatere at det ble et nytt verdensomspennende bånd for radioamatørene, etter førsteklasses samarbeid mellom de ulike partene på konferansen. Her kommer et lite innblikk i arbeidet under WRC-15.

 

DSC00395

Her ser vi litt av den norske delegasjonen; Ole, LA2RR, sammen med de to ivrigste representantene fra Nkom.

Etter 3 uker på WRC-15 kan vi konstatere at det ble et nytt verdensomspennende bånd for radioamatørene i frekvensområdet 5 351,5 til 5 366,5 kHz på sekundær basis, men med en begrensning i utstrålt effekt. Vi er svært glad for at ikke noen av landene som var imot har reservert seg i fotnoter slik de ofte gjør (selv om det måtte en effektbegrensning til for å unngå dette). Vedtakene fra denne «World Radiocammunication Conference» vil ikke tre i kraft før 1. januar 2017, så vi har enda noe tid på oss her i Norge til å diskutere med Nkom om vi likevel kan få beholde det båndet vi har i dag, men da med mindre beskyttelse mot interferens og strengere krav til ikke å forstyrre andre i henhold til «non-interference»-paragrafen i radioreglementet (Art. 4.4). Alt tyder på at Nkom ser positivt på en slik ordning og de vil sannsynlivis også beholde vår nåværende effektgrense. Så får vi i tillegg en diskusjon innen IARU for å sette opp en fornuftig båndplan for dette lille båndet. Mye tyder på at også England vil beholde de kanalene rundt 5,3 MHz som de har i dag.

Det ser ellers ut til at WRC-15 vil vedta et nytt agendapunkt for WRC-19 for å gi oss et radioamatørbånd i området 50 – 54 MHz i Region 1 (de andre to regionene har alt en slik allokering, mens en del land i Region 1 har dette bare på «non-interference» basis).

 

Som dere vet har den Internasjonale radio amatør organisasjonen IARU (der NRRL er norsk medlem) bare observatørstatus på slike WRC’er (IARU er såkalt sektormedlem av ITU-R). Det vil si at vi ikke har lov å komme med forslag til tekst eller løsninger offisielt i møtene. Men heldigvis har vi en rekke nasjonale administrasjoner, slik som Nkom i Norge, som lar en radioamatør delta som delegat fra landet og da med full tale og forslagsrett innenfor det som i vårt tilfelle Nkom har vedtatt som norsk standpunkt. De aller fleste her nede i ITU vet allikevel at vi er radioamatører og representerer radioamaørrenes syn, men da har vi i alle fall ikke noen formelle hindringer. Uten denne form for støtte fra en del «velvillige» administrasjoner hadde vi ikke hatt noen sjanse til å få igjennom våre ønsker.

Foruten representanter for Nkom, består den norske delegasjon av representater fra departementet, fra forsvaret og fra norsk industri slik som Telenor Satellite Broadkasting som er involvert i en rekke satellite-saker og så undertegnede.  På bildet ser dere meg sammen med de to ivrigste deltakerne fra Nkom like etter plenarmøtet på fredag. 

Fra IARU sin side har vi hatt med deltakere fra alle tre regionene. Det er viktig siden mange av avgjørelsene blir tatt mellom de store organisasjonene som CEPT (den europeiske teleunion), CITEL (Nord og Sør Amerika), ATU (Afrika), APT (Asia) og RCC (de tidligere Sovjet-statene) og da er det viktig å ha folk som har tillit i disse organisasjonene. Vi har ikke hatt behov for å ha «full styrke» her nede hele tiden, men det er vanskelig å planlegge på forhånd, så noe overlapp blir det. De to første ukene ble IARU-teamet ledet av IARU President Tim  VE6SH for så å overlate ansvaret til meg.  Øvrige medlemmer er eller har vært Reinaldo YV5AM (President IARU Region 2), Faisal 9K2RR, (Visepresident IARU Region 1), Colin G3PSM, Hans PB2T, Ken JA1CJP, Bryan VE3QN, Tafa 6W1KI, Don ZL2TLL, Dale VK1DSH, Flávio PY2ZX, Ulrich DK4VW, Brennan N4QX og Jon WB3ERA.

Det har ikke lykkes å få med alle på et bilde, men her er to fotos av deler av IARU teamet:

Foran fra venstre: Bryan, Ken, Hans og Colin
Bak fra venstre:  Ole, Reinaldo, Uli, Brennan og Don

                Fra venstre: Ken, Colin, Ole, Reinaldo,Uli, Hans, Bryan

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss