NRRLs generalforsamling 2016

Generalforsamlingen for året 2015 ble avholdt 10. april 2016 i Letohallen.
Resultat av valgene ble følgende:

Generalforsamlingen  for året 2015 ble avholdt 10. april 2016 i Letohallen.
Resultat av valgene ble følgende:
President:       Jan H. Larsen           LA3PK
Styremedlem  Frank Stevenson      LA9OSA
Styremedlem  Knut Ole Petersen    LA9FOA
Varamedlem   Thorleif Andersen     LA3JT
Varamedlem   Terje Arntzen           LB7FA
 
Revisor               Steinar Roland          LA8FCA
Varamann revisor Knut Einar Heimdal   LA6XI

Valgkomite formann      Thor-Ove Amundsen   LA3TR
Medlem                        Tom Erik Amundsen    LB9UE
Medlem                        Knut Arild Myhren       LA1PKA
Varamedlem                 Bjørn Gjerde             LA1UW
 
Det nye styret består således av:            
 
President         Jan H. Larsen               LA3PK
Styremedlem   Per-Dagfinn Green        LA1TNA
Styremedlem   Stein-Roar Brobakken   LB3RE
Styremedlem   Frank Stevenson           LA9OSA
Styremedlem   Knut Ole Petersen         LA9FOA              
Varamedlem    Thorleif Andersen          LA3JT
Varamedlem    Terje Arntzen                LB7FA

Styret vil konstituere seg på første ordinære styremøte etter generalforsamlingen

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss