Organisering

Sambandstjenester leveres av personell med:

  • radioteknisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse
  • tilgang på radioamatørutstyr og -infrastruktur
  • bruksrett til radioamatørfrekvenser

... oppnådd gjennom offentlig lisensiering som radioamatør.

NRRL Sambandstjenesten er organisert med utgangspunkt i NRRLs grupper. Gruppenes arbeid med nødsamband støttes av NRRL Sambandstjenesten sentralt med tjenesteutvikling, infrastrukturutvikling, opplæring og informasjonsarbeid – overfor myndigheter, andre organisasjoner og overfor radioamatørene. 

 

20191102 organisasjonskart NRRL Sambandstjenesten

 

NRRL Sambandstjenesten sentralt støtter gruppenes nødsambandsarbeid med: 

  • tjenesteutvikling – av nødsambandstjenester, med utgangspunkt i radioamatørvirksomheten og i forhold til myndigheters og andre organisasjoners behov
  • infrastrukturutvikling – planlegging, teknisk kompetanse og bistand ved etablering av sambandsinfrastruktur, samt fordeling av tilskudd og bevilgninger for slik etablering
  • opplæring, trening og øving – av radioamatører og andre i nødsamband
  • informasjonsarbeid eksternt – kontakt med myndigheter og andre organisasjoner om (utvikling og leveranser av) nødsambandstjenestene
  • informasjonsarbeid internt – overfor radioamatørene om Sambandstjenestens aktiviteter
  • kontakt med søsterorganisasjoner og radioamatørenes internasjonale organisasjon (IARU) – om nødsamband
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss