Personvernerklæring

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og oppfyller våre forpliktelser i personvernlovgivningen.
Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse, samt informasjon om medlemskap, verv eller radioamatørlisens.

Behandlingsansvarlig

NRRL er behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det betyr at vi er ansvarlige for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til NRRL finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Som medlem hos oss lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert radioamatørkallesignal, navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer og epostadresse), type medlemskap, eventuell tilknytning til NRRL-gruppe og betalingsinformasjon.
Hvis du registrerer deg som bruker av våre web-tjenester lagrer vi din kontaktinformasjon, informasjon om du er medlem av NRRL eller ikke, samt om du er lisensiert radioamatør eller ikke. Som web-bruker lagrer vi i tillegg opplysninger om når du sist brukte våre tjenester samt informasjon om internettforbindelsen (inkludert IP-adresse).

Har du handlet i NRRLs web-butikk lagrer vi informasjon om evt. varekjøp, prosesseringsstatus på ordre, samt status på om betalingstransaksjonen er godkjent eller ikke. NRRL lagrer ingen informasjon om bank- eller kredittkort.
Er du tillitsvalgt i NRRL eller i en av NRRLs tilknyttede grupper lagrer vi informasjon om ditt verv og din aktivitet i organisasjonen i kraft av å være tillitsvalgt.

På vegne av Nkom ajourholder vi listen over norske radioamatører, med kallesignal og tilhørende kontaktinformasjon. En evt. offentliggjøring av denne liste gjøres av Nkom og ikke av NRRL.
Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemeldinger og evt. samtykker du gir oss vedrørende medlemskapet ditt.

Hva bruker vi opplysningene til?

Kontaktopplysningene, opplysningene om ditt medlemskap, opplysningene om deg som web-bruker eller kunde i nettbutikken, behandles først og fremst for å kunne administrere deg og de tjenestene du kar krav på. Dette omfatter bl.a. å behandle dine bestillinger i NRRLs nettbutikk, sende deg vårt medlemsblad og medlemskontingent. Kontaktopplysningene vil også bli brukt for å kunne kommunisere med deg i forbindelse med din relasjon til NRRL; enten det er som medlem, abonnent, web-bruker, tillitsvalgt eller annet.

En ajourholdt liste over norske radioamatører oversendes Nkom ved jevne mellomrom.

Opplysningene som automatisk blir registrert i tekniske logger om bruk, seing og navigasjon i våre internettbaserte tjenester bidrar til at vi kan være sikre på at tjenestene hele tiden fungerer og at de holder den kvaliteten de skal ha.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er medlem eller web-bruker hos oss (og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss). Det samme gjelder opplysninger om ditt medlemskap, mens vi for andre typer opplysninger (f.eks. eposter og brev) kan ha et kortere lagringsbehov.

I listen over norske radioamatører ajourholdes kallesignal og kontaktinformasjon om den enkelte radioamatør inntil vi får beskjed om at personen skal strykes fra listen, ved. f.eks. dødsfall. Etter evt. skriftlig anmodning fra den enkelte radioamatør kan kontaktinformasjon i listen over norske radioamatører anonymiseres.

Opplysninger om de ulike verv personer har hatt / har i organisasjonen har ingen utløpsdato og vil som regel bli lagret i NRRLs arkiver.

Hvem vi deler opplysningene med?

Listen over norske radioamatører føres på vegne av Nkom og listen er derfor helt naturlig og nødvendig delt med Nkom.

Også enkelte andre tredjeparter utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester, f.eks. adressering av medlemsblad og kontingentgiro, føring av regnskap samt ajourhold av medlemsregister. Slike tredjeparter gis tilgang til nødvendige opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor.

Vi inngår avtaler med eksterne samarbeidspartnere som vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

Dersom det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Hvordan beskytter vi opplysningene?

Vi arbeider planmessig og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

Dersom vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Som bruker av NRRLs web-tjenester er du selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) konfidensiell.

Innsyn, endring og sletting av personopplysninger

Du kan selv administrere informasjon om deg som web-bruker under «Min Side» på www.nrrl.no.

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Dersom opplysningene vi har om deg er uriktige eller ufullstendige, eller du f.eks. får ny adresse, telefonnummer eller epost, er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss direkte slik at vi kan oppdatere opplysningene.

Du kan kontakte oss direkte dersom du har ytterligere spørsmål, om du ønsker å få uriktige opplysninger rettet, supplert eller slettet, eller om du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi lagrer om deg.

Hvordan vi bruker cookies på våre nettsider

Når du besøker våre nettsider registrerer vi automatisk din IP-adresse samt såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk). Cookies er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker.

Vi bruker cookies for at nettsidene våre skal fungere best mulig og for å analysere trafikk på nettsidene. Vi bruker to ulike typer cookies.

Funksjonalitet-cookies

Nødvendige cookies som sikrer grunnleggende funksjonalitet for at nettsidene skal fungere, som sidenavigasjon og for å gi deg tilgang til sikre områder på nettsidene. Funksjonalitets-cookies sørger blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver sidevisning.

Statistikk-cookies

Brukes til å forstå hvordan våre medlemmer / kunder bruker våre nettsider slik at vi kan utvikle bedre sider. Statistikk-cookies brukes blant annet for å måle trafikken og for å få informasjon om hvilke deler av våre nettsteder som er mest besøkt til hvilke tider; hvordan de besøkende navigerer i nettstedene og varigheten av besøket. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Du kan reservere deg mot statistikk-cookies. Du kan ikke reservere deg mot funksjonalitet-cookies.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter, for eksempel strømmetjenester. NRRL er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder og strømmetjenester.

Informasjon om barn

NRRL har ingen aldersbegrensninger i registrering av opplysninger som for eksempel kontaktinformasjon. Også barn under 18 år kan være radioamatører, medlemmer, web-brukere og web-butikk brukere.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Norsk Radio Relæ Liga
Postboks 20 Haugenstua
0988 Oslo

Telefon: 22 21 37 90
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss