Orkanen IRMA i USA

Nød-samband i forbindelse med orkanen "Irma"
NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:Orkanen "Irma", den kraftigste orkanen på mer enn ett ti-år, vil rundt denne helgen treffe nordre øyer i Karibien, og er også ventet å treffe Florida.
Det vil være flere nødsambandsnett på amatørradiobåndene, hvor radioamatører forsøker å hjelpe til med samband hvor telefon-systemer er gjort ubrukelige, og strømmen har blitt borte, og hvor myndighetenes radiosamband ikke fungerer lenger.

Det henstilles til alle radioamatører å hjelpe til der de kan hjelpe, men ellers at nødfrekvenser og nødsamband ikke forstyrres!
I siste ARRL Letter for 7. september er det listet opp en rekke frekvenser som brukes i nødsamband. For å se disse frekvensene, og mer informasjon, finnes denne utgaven av ARRL Letter på web:

http://www.arrl.org/arrlletter?issue=2017-09-07

eller:

http://www.tinyurl.com/irma-17-sb

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss