Redningssamband - samband ved rednings- og leteaksjoner

20160321 Golsfjellet 2

Redningssamband leveres som kommunikasjonsstøtte til myndigheter og andre organisasjoner ved redningsoppdrag. Sambandstjenestens redningssamband omfatter radiosamband lokalt og i felt, sporingstjeneste ved bruk av radioamatørenes karttjeneste samt mobilsporing.

NRRL Sambandstjenesten kan bidra når aksjonsleder har, eller kan komme til å få, problemer med samband / kommunikasjon under en aksjon eller har behov for sporing av søkemannskap med:

  • punkt til punkt samband over relativt store avstander uten bruk offentlig infrastruktur, f. eks. mellom operasjonssentral og innsatsleder, for å dekke et stort aksjonsområde eller etablere samband til andre landsdeler.
  • tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte organisasjoner og etater.
  • bistand til samband ved aksjoner og katastrofer, både teknisk (1.linje) og operasjonell, f.eks. for å støtte de andre organisasjonene med samband dersom det er ønskelig.
  • bidra med internett i KO. Vi har bredbånd fra Ice.net med ekstra antenner, slik at vi kan skaffe internettforbindelse i KO selv ved vanskelige forhold.

Sporingstjeneste

NRRL har utviklet et eget kartsystem som kan vise hvor søkelag, hundeførere, fly og biler befinner seg under søk- og redningsaksjoner, Polaric Server. Polaric Server gir visning av de ulike ressursene på et felles kartsystem for alle organisasjonene som deltar. Hver ressurs utstyres med en radio- eller mobilbasert tracker. 

Beredskap

Vi kan rykke ut som en frivillig ressurs for redningstjenesten dersom det er ønskelig, på lik linje med andre FORF organisasjoner som Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og Norsk Redningshunder.

Vi har rutiner for varsling og organisering ved utfall av infrastruktur.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss